Aktuelt
Aktuelt
26.11.2019

Millionpris til Universitetet i Sørøst-Norge

– Måten industrimasteren blander relevante oppgaver fra arbeidslivet inn i utdanningen, bør være til inspirasjon for andre institusjoner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

 

Syv mennesker står på scenen, foran blå bakgrunn: Forsknings- og høyere utdanningsminister, Diku-direktøren og fem glade representanter for prisvinneren.

Universitetet i Sørøst-Norge fikk Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2019 under UHR-konferansen i Oslo

Universitet i Sørøst-Norge får Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2019 for tiltaket «En modell for arbeidslivsrelevans – Industrimaster i System Engineering».

Tett samarbeid med næringslivet

Industrimastergraden er utviklet av Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og ble etablert i samarbeid med næringsklyngen på Kongsberg i 2006.

Målet er å sikre at uteksaminerte kandidater har oppdatert og relevant kompetanse på et fagfelt som kjennetegnes av teknologisk utvikling, kontinuerlig omstilling og endringer i kunnskapsgrunnlag.

– Dette er et fremragende tiltak som hever kvaliteten på ingeniørutdanningen på en forbilledlig måte, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

Arbeidslivsrelevans i utdanninger er en kompleks utfordring som industrimastermodellen har søkt å løse ved å sette inn tiltak på flere områder, på flere nivåer og over en lengre tidsperiode.

Inspirerende!

– Jeg har tidligere besøkt industrimasteren for å få inspirasjon til stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Denne prisen er en bekreftelse på at Universitetet i Sørøst-Norge gjør mye riktig. Jeg tror flere institusjoner bør se dit for å finne inspirasjon til hvordan man finner riktig balanse mellom teori og praksis, sier Iselin Nybø.

USN setter stor pris på anerkjennelsen.

– Det er hyggelig å se at konseptet vi har utviklet, og som allerede har fått mye regional oppmerksomhet, også får nasjonal oppmerksomhet, sier Rektor Petter Aasen.

Han forteller at pengene som følger prisen skal brukes til å øke kvaliteten ytterligere, og avslører at universitetet har ambisjon om at industrimasteren skal bli anerkjent som Senter for fremragende utdanning.

Imponert jury

Juryen er spesielt imponert over den nyskapende og gjennomtenkte måten å kombinere ulike komponenter til en helhetlig modell som gir tettere koblinger mellom akademia og arbeidslivet.

– Hvert av tiltakene er nyskapende, og ved å se de i sammenheng kan man forstå hvordan hele studiemodellen kan defineres som innovasjon, sier Roger Säljö fra Gøteborgs universitet, som har ledet juryens arbeid.

– I tillegg er det svært viktig at modellen er forsket på over tid, slik at man får innsikt i hva som er den i beste kunnskapsbaserte måten å koble akademia og arbeidsliv.

Seks personer foran Diku-skiltet i Fortunen

Årets jury, fra venstre: Jonas Strisland – Norsk studentorganisasjon (NSO), Jens Kristian Fosse - Høgskolen på Vestlandet, Ingrid Maria Hanken - Norges musikkhøgskole, Roger Säljö - Gøteborgs universitet, Tina Bering Keiding - Aarhus universitet og Caroline Erviksæter – NSO.

Om Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Utdanningskvalitetsprisen deles ut av Diku. Prisen er på en million kroner.

Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.