Aktuelt
Aktuelt
26.02.2019

Muligheter med virtuell mobilitet

Hva er virtuell mobilitet, hvorfor er det viktig og hva kan det bety for deg?

Ved å møtes på nett på tvers av landegrenser, kan undervisere og studenter samarbeide og lære. Som forberedelse til eller etterarbeid etter fysisk mobilitet, kan det gi økt utbytte for studentene.

Men virtuell mobilitet kan også stå på egne ben og være et element i et kurs. For eksempel kan musikkstudenter spille sammen uavhengig av hvor de befinner seg. Kjemistudenter kan samarbeide i et virtuelt laboratorium. Det er også mulig å ta hele studieemner virtuelt, for eksempel i en MOOC som gir studiepoeng ved et lærested i utlandet.

Virtuell mobilitet gir løsninger som er tilgjengelige, fleksible, skalerbare og bærekraftige. Studentene får ikke bare kompetanse på det feltet de studerer, men også lærer også digitale ferdigheter, læring i nettverk, selvregulert læring m.m.

Les mer om virtuell mobilitet i siste nummer av tidsskriftet Synkron