Aktuelt
Aktuelt
07.09.2020

Nå kan du foreslå medlemmer til rådet for Dikus kvalitetsprogrammer

Diku inviterer universiteter og høyskoler, Norsk studentorganisasjon, samt partene i arbeidslivet til å foreslå medlemmer til rådet for Dikus kvalitetsprogrammer.  

– Vi ønsker et bredt sammensatt organ som kan gi Diku råd i den faglige og strategiske styringen av programporteføljen, sier direktør Harald Nybølet.   

Frist for å foreslå medlemmer til rådet er 25. september 2020. 

Rådet skal ha en sammensetning som reflekterer sektorens virke og organisering, og skal bestå av medlemmer som i kraft av sin rolle og kompetanse kan bidra med ulike perspektiv knyttet til kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Rådet skal også bidra til å sikre at Dikus kvalitetsprogrammer er i tråd med internasjonal forskning og god praksis.  

Les mer om Dikus kvalitetsprogrammer

– Det er viktig for oss å ha en god dialog med sektoren og partene i arbeidslivet i den videre utviklingen og implementeringen av programmene. Derfor ønsker vi oss medlemmer som kan bidra til at vi treffer sektorens skiftende behov, men som også tør å utfordre det etablerte, presiserer Nybølet, og legger til at det også er ønskelig med nordiske representanter i rådet.  

Rådet skal bestå av 8-10 faste representanter. Funksjonstiden for rådet settes til tre år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år. Rådet møtes to til fire ganger i året. 

Hele invitasjonen kan du lese her (PDF)