Aktuelt
Aktuelt
15.01.2019

Nordmann midt oppi Brexit-forhandlingene

Norske Georg Riekeles står midt oppi Brexit-forhandlingene. Han fyker Europa på kryss og tvers som betrodd rådgiver for Michel Barnier, EUs sjefsforhandler om Brexit. Alt sammen startet med studier i London og Paris.

Michel Barnier i front, Georg Riekeles tre steg bak (til høyre): – Jeg hadde aldri vært her uten studiebakgrunnen min fra London og Paris, sier Riekeles. (Foto: Privat)

Den 29. mars 2019 skal Storbritannia ut av EU. Brexit er en av de aller største utfordringene EU noen sinne har stått overfor. Hvordan i all verden havnet oslogutten Georg Riekeles midt i begivenhetens sentrum?

Lykkelige valg

– Valget jeg gjorde om å studere utenlands, først i London, så i Paris, har helt klart hatt betydning for hvor jeg har havnet. Jeg hadde aldri vært her uten den bakgrunnen, sier Riekeles.

I dag har han Brussel som base og arbeidsplass.

– Mitt hovedansvar er å være en del av bindeleddet mellom forhandlingene og de vi forhandler på vegne av: EU-landene og Europaparlamentet. Vi besøker minst én europeisk hovedstad i uken, og har ukentlige briefinger i Europaparlamentet, sier Riekeles.

Et knutepunkt i verden

Etter videregående skole i Oslo ble det militærtjeneste og utskrevet befalskurs. Parallelt begynte han å studere jus på universitetet i Tromsø, før han tok steget ut: London kalte.

Det ble bachelorgrad i økonomi med samfunnsfag på London School of Economics.

– London var et politisk, finansielt og kulturelt sentrum, en utpreget internasjonal by, et knutepunkt i verden, så det var en veldig spennende tid, minnes Riekeles.

Inn i det franske senatet

Etter de tre studieårene i London søker de fleste av hans studievenner ut i arbeidslivet, men ikke Riekeles, han vil studere mer. Året er 2003, og Riekeles retter sitt blikk mot Paris og europastudier på Science Po.

– Det var spennende å få bo og studere i Paris, og komme inn i fransk miljø, språk, kultur, mentalitet. Praksis var en integrert del av studiet, jeg jobbet først i det franske senatet, deretter i utenriksdepartementet.

Kom inn fra kulden

Nettopp det å komme utenfra, å være utlending, skulle vise seg å gi viktige åpninger.

 

Barniers team besøker minst én europeisk hovedstad i uken. Her fra et nylig besøk i Helsinki. Georg Riekeles (nr. 2 fra venstre) følger nøye med. (Foto: Privat)

Barniers team besøker minst én europeisk hovedstad i uken. Her fra et nylig besøk i Helsinki. Georg Riekeles (nr 2 fra venstre) følger nøye med. (Foto: Privat)

Vi er kommet til 2004, og i Frankrike går debatten om EU-grunnloven høyt fram mot folkeavstemningen i mai 2005. I mars 2014 går Michel Barnier av som EU-kommisær for å bli fransk utenriksminister. Den samme Barnier som i dag er EUs Brexit-sjef, altså.

Barnier vil ha også yngre krefter inn for å følge grunnlovsdebatten på nett, i sivilsamfunnet og i media. Fransk utenriksdepartement setter sammen et lite team, hvor Riekeles jobber sammen med flere tidligere medstudenter.

– Jeg var utlending, flytende i engelsk, samtidig som jeg forsto fransk språk og kultur. Dette var en av mine styrker, som da og senere ble verdsatt i fransk jobbsammenheng, forteller Riekeles.

Har fulgt Barnier siden 2007

Et par år fulgte, hvor Riekeles jobbet i ulike stillinger i Paris, blant annet med ansvar for en arkitekturstiftelse. I slutten av juni 2007 ble Barnier utnevnt som ny fransk minister for landbruk og fiskeri. Det gikk ikke lenge før Riekeles ble hentet inn.

– De ønsket en internasjonal profil på teamet. Jeg hadde jobbet med en del av hans medarbeidere før, så de visste godt hvem jeg var, forklarer Riekeles.

Og siden har Riekeles, med unntak av noen mellomspill, fulgt Barnier som betrodd rådgiver: I årene 2007-2009, da Barnier altså var fransk landbruks- og fiskeriminister. I årene 2010-2014, da Barnier var EU-kommisær for det indre marked. Og, endelig, fra høsten 2016, da Barnier ble utnevnt til EUs sjefsforhandler for Brexit.

Handler om samhold

Det har vært to travle år: Mye reising, sene kvelder, mye helgearbeid også. Den ene arbeidsdagen er ulik den andre. Tidsrammen for forhandlingene er fastsatt, og den er kort. Som bindeledd mellom forhandlingsteamet og resten av EU, reiser Riekeles hyppig rundt i medlemslandene.

– Samholdet er ett av de viktigste kortene våre, at vi bygger på EUs felles, grunnleggende prinsipper, ikke minst at de fire frihetene hører sammen. Klart: På noen områder har medlemslandene felles interesser, på andre områder ikke. Da gjelder det å bygge samhold og forståelse for andres interesser. Dette handler om å stå sammen, understreker Riekeles.

Mye står på spill

Å være en del av selve forhandlingene er det aller mest spennende med jobben.

– Det er dramatisk, mye står på spill. Britene skal ut av et samarbeid som har vart i 45 år, og de har felles lovgivning med EU på alle mulige plan. For oss er dette ingen ønsket situasjon. Vi aksepterer resultatet av den britiske folkeavstemningen, men er ikke glade for det. Vår utfordring er å ta noe så uryddig, hele dette oppbruddet, og gjøre det så ryddig som mulig.

Riekeles drister seg ikke ut på spådommer om utfallet av forhandlingene.

– Vi har framforhandlet et avtaleutkast, som skal gjennom Rådet og Europaparlamentet. Hva som skjer i Storbritannia, blander vi oss ikke inn i. Vi forholder oss til avtalen.

Kanskje hjem til Norge

For Riekeles del startet alt sammen altså med studier utenlands, først i London, så i Paris.

– Jeg er glad for valgene jeg har gjort og det de har gitt meg. Jeg hadde ikke jobbet utenlands uten den bakgrunnen. Jeg har italiensk kone og en liten datter som snakker norsk og italiensk. Jeg har gjort mange lykkelige valg.

Hva skal han så gjøre etter 29. mars 2019, når forhandlingene mellom EU og Storbritannia ifølge planen skal være sluttført?

– Det er for tidlig å si, men jeg kan godt tenke meg å vende tilbake til Norge, jeg.