Aktuelt
Aktuelt
01.07.2020

Ny europeisk kompetanseportal

I den nye Europass-portalen kan du lagre utdanningsbevis, jobbattester og søke på utdannings- og jobbtilbud over hele Europa. 

– Ambisjonen er å bygge en samlet oversikt over utdanning, arbeid og kompetanse i Europa. Dette vil både styrke mulighetene for arbeids- og utdanningsmobilitet og danne et kunnskapsgrunnlag for kompetansefremskrivninger, forklarer seksjonsleder Else Kathrine Nesmoen i Diku.   

Sjekk hvordan du kan dokumentere dine kvalifikasjoner og planlegge din utdanning og karriere i Europa. 

Den nye Europass-portalen ble lansert av EU-kommisjonen 1. juli 2020, og er en videreutvikling og modernisering av et felles rammeverk for kompetanse i Europa.  

– Rammeverket har eksistert siden 2004 og har i stor grad vært papirbasert og tilpasset hele og fullendte utdanningsgrader. Den nye portalen skal legge til rette for en digital tidsalder og livslange læringsløp, sier Nesmoen. 

Viktig kunnskapsgrunnlag

I tillegg til å tilby personlige kompetanseprofiler vil portalen inneholde oppdatert informasjon om opplæringstilbud, jobbutlysninger, nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, godkjenning av utenlandsk utdanning og nasjonal karriereveiledning i deltakerlandene (EU-land + Island, Liechtenstein, Norge og Sveits).

Halvprofil av kvinne med sorte briller.

Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Lene Oftedal. 

Diku, som er nasjonalt Europass-kontor, samarbeider med Unit, Kompetanse Norge, Utdanningsdirektoratet, NAV (Eures) og NOKUT for å sikre og videreutvikle gode nasjonale leveranser til Europassportalen. Samarbeidet koordineres av Kunnskapsdepartementet. 

– Deling av nasjonale data er en viktig brikke i arbeidet med å bygge en samlet oversikt over europeisk utdanning og opplæring, og forutsetter at utdanningsdata digitaliseres både i et åpent format og felles datasett.  Den brede tilnærmingen i Europassportalen omhandler oppgaver og datamateriale som ulike direktorater har ansvar for nasjonalt. Det er derfor behov for nasjonal samordning i dette arbeidet, sier seniorrådgiver Lene Oftedal i Kunnskapsdepartementet. 

Les mer om ordningen