Aktuelt
Aktuelt
28.10.2020

Ny lab og fleire studentar på Fagskolen i Hordaland

– Veldig kult. Eg kan stå og berre sjå på dette heile dagen, sa ein tydeleg imponert statsråd Henrik Asheim då han gjesta Fagskolen i Hordaland. 

– Her får studentane jobbe heilt praktisk på eit fagområde som vi har bruk for i framtida, sa Henrik Asheim (t.h.). Her saman med student Jørgen Didriksen Mo. (Foto: Runo Isaksen/Diku)

Under besøket på Fagskolen fekk Henrik Asheim sjå ein høgteknologisk lab og prate med studentar som bruker robotar til å produsere mobiltelefonar.

Støtte frå Diku

Lab-en blei installert i sommar. Den kosta 7,2 millionar kroner – og Fagskolen i Hordaland fekk støtte frå Diku på 4,2 millionar kroner til satsinga.

Jørgen Didriksen Mo (40) er ein av studentane som statsråden fekk møte. 

– På denne fabrikken kan vi simulere produksjon av alt mogleg. Akkurat no er det mobiltelefonar. Men det er berre fantasien som set grenser, seier han entusiastisk. 

No kan du søke: Utviklingsmiddel til høgare yrkesfagleg utdanning. Søknadsfrist: 20. januar 2021. 

Nytt studium, ny lab

Fagskolane har vore viktige under covid-19-pandemien, ved å bidra til at folk som er heilt eller delvis permitterte, kan bruke tida på utdanning. Regjeringa og Stortinget oppretta i år 1500 nye studieplassar til fagskolane, som ein del av Utdanningsløftet. 

Også Fagskolen i Hordaland fekk nye studieplassar. Dermed kunne skolen i haust starte ei heilt ny utdanning: Robotteknologi og digital produksjon i industrien. Den nye virtuell-fysiske fabrikken blir brukt i undervisninga av studentar både på dagtid og på nett.

– Både sjølve utdanninga og denne lab-en kjem som eit svar på behov i industrien. Utan midlane frå Diku og dei nye studieplassane hadde vi ikkje klart dette, fortel ein stolt lærar Guttorm Lyngvær.

Framtidsretta og berekraftig 

Jørgen Didriksen Mo tek utdanninga på nett over tre år, ved sida av å drive eit eige firma innan grafisk design og trykking.

– Det har vore ein gradvis dårlegare trend for firmaet mitt. Korona blei ein nådestøyt. Eg tenkte: No må eg gjere noko anna. Eg vurderte mange utdanninger. Då eg fann denne, tenkte eg: Dette skal et satse på. Eg har alltid vore interessert i robotikk. Det er framtidsretta og berekraftig, det er noko eg kan jobbe med resten av livet. 

– Robotikk er framtidsretta og berekraftig, noko eg kan jobbe med resten av livet, sa student Jørgen Didriksen Mo (t.v.) til statsråd Henrik Asheim.

Planen hans er å starte ein heit ny bedrift etter dei tre åra på Fagskolen, og kanskje i saman med andre engasjerte studentar.

Jobbar du i eller med høgare yrkesfagleg utdanning? Då er dette konferansen for deg: Fagskolekonferansen 2020 foregår digitalt 11. og 12. november. Frist for påmelding: 3. november.

Robotar gjer jobben

Sjølve produksjonen går føre i fleire trinn. Først blir alt programmert på pc. Så blir produksjonen kjørt virtuelt, på pc. Til slutt, når dataprogrammet er testa og ferdig, blir det fysiske produktet laga. 

– Det er mykje teori på studiet. Men dette, å jobbe i praksis, er noko heilt anna. Alt er programmert, og robotar gjer sjølve den fysiske produksjonen. Programmeringa og styringa skjer på pc, du kan sitje kor som helst i verda og gjere det, seier Jørgen Didriksen Mo.

Jobbar praktisk

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim syntes det var inspirerande å sjå noko så relevant for arbeidslivet. 

 – Her får studentane jobbe heilt praktisk på fleire ulike fagområde som vi har bruk for i framtida, for eksempel robotikk, sa Henrik Asheim.

Sjå Fagskolen i Hordaland sin video om den nye lab-en.

Fakta

  • Fagskolen i Hordaland fekk i fjor 4,2 millioner kroner i støtte fra Diku til å lage den nye, digitale laben.
  • Fagskolen fekk dessutan fleire nye studieplassar i år, som ein del av Utdanningsløftet 2020.
  • Hausten 2020 er det over 4 000 fleire fagskolestudentar i Noreg enn det var hausten 2019. 
  • Fagskolen i Hordaland er eigd av Vestland fylkeskommune og har 1300 studentar på fleire studiestader. Om lag 65 prosent av studentane studerer ved deltidsutdanningar som er nettbaserte med samlingar.