Aktuelt
Aktuelt
26.04.2019

Nyskapende undervisning skal aktivisere studentene

Diku deler ut over 50 millioner kroner til universiteter og høyskoler som skal utvikle nye måter å undervise studentene på.

Tildelingen er den første i en ny støtteordning som ble etablert i kjølvannet av stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning, og inngår i regjeringens plan for å trappe opp satsingen på kvalitet i utdanningssektoren. Det er Diku som forvalter ordningen.

Tolv prosjekter fra åtte ulike universiteter og høyskoler får opptil 5 millioner kroner hver i støtte til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis. Diku opplevde svært stor interesse for utlysningen, som ble utformet i nær dialog med sektoren. Hele 75 prosjekter fra læresteder over hele landet søkte om støtte. Diku-direktør Harald Nybølet gleder seg over den store responsen.

– Det blir spennende å følge de 12 prosjektene som nå har fått støtte og se hva de får til. Dette er store og ambisiøse prosjekter, som skal utvikle, dele og spre ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, sier han.

Nybø: – Skal bidra til ny giv
Statsråd Iselin Nybø la i oktober i fjor frem langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som innebærer en styrking av kvalitetsarbeidet.

– Det er svært gledelig at det første av Dikus nye kvalitetsprogrammer har blitt så godt mottatt i et bredt spekter av fagmiljøer. I kommende langtidsplanperiode vil regjeringen trappe opp bevilgningene til kvalitet i høyere utdanning med 250 millioner kroner, som blant annet skal styrke Dikus kvalitetsprogrammer og vil gi flere fagmiljøer mulighet til å søke om støtte til større utviklingsprosjekter av denne typen, sier Nybø.

Statsråden håper satsingen får store ringvirkninger.

– Jeg forventer at Dikus nye program skal bidra til en ny giv i sektoren når det gjelder å ta i bruk aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, utnytte digitale muligheter og tenke nytt rundt undervisning og læring. Målet er bedre og mer engasjerende undervisning for studentene, sier Nybø.

Fremmer læring
Studentaktive læringsformer skiller seg fra tradisjonelle undervisnings- og eksamensformer, som fortsatt er veldig utbredt i norsk høyere utdanning. 

– Forelesninger, tradisjonell eksamen og innlevering av studentoppgaver er kostnadseffektivt og skalerbart, og litt sånn man «alltid» har gjort det. Men bildet er ikke svart/hvitt – det har skjedd og skjer mye i sektoren, noe responsen på denne utlysningen vitner om, sier Diku-direktør Nybølet.

Stortingsmeldingen om kvalitet etterlyste en sterkere satsing på andre metoder, som for eksempel prosjekt- eller teambasert læring, praksis, feltarbeid, ulike former for omvendt undervisning, involvering av studenter i forskningsarbeid eller i andre faglige læringsfellesskap. Forskning viser at slike læringsformer fremmer engasjement, refleksjon og læring blant studentene.

Vitner om engasjement for kvalitet
Komiteen som har vurdert søknadene ble ledet av Monika Bærøe Nerland, som er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun er imponert over kvaliteten på søknadene.

– Det var tøff konkurranse om midlene, og vi i vurderingskomiteen skulle ønske at det var rom for å tildele midler til langt flere prosjekter. Mange søknader holdt et høyt nivå, og de kom fra et bredt spekter av fagområder. Søknadene vitner om et stort engasjement for utdanningskvalitet i sektoren, og en interesse for å sette studentenes læringsprosesser i sentrum, sier Nerland.

Komitélederen mener den gode responsen henger sammen med at man kunne søke om så mye som 5 millioner kroner per prosjekt. 

– Det legger til rette for større prosjekter og utviklingsarbeid som strekkes over tid og har et ambisjonsnivå som går utover enkeltemner.

Ny mulighet neste år
Diku-direktør Harald Nybølet har en trøst til de som ikke nådde helt til topps med søknadene sine.

– Det kommer en ny sjanse våren 2020. Da skal vi tildele nye 50 millioner kroner, forteller han.

Disse får støtte
•    Universitetet i Oslo (3 prosjekter)
•    Universitetet i Bergen (2 prosjekter)
•    OsloMet (2 prosjekter)
•    NTNU
•    Universitetet i Sørøst-Norge
•    Høgskolen i Innlandet
•    Universitetet i Agder
•    Lovisenberg diakonale høgskole

Se hele oversikten over prosjektene og beløpene de har fått tildelt