Aktuelt
Aktuelt
04.02.2021

Nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse

–Dette er positivt, sier Diku-direktør Harald Nybølet. Kunnskapsdepartementet lanserer nytt direktorat som opprettes i sommer.

Det nye direktoratet vil bestå av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit). Universell, som i dag er tilknyttet NTNU, vil også bli en del av direktoratet. Direktoratet vil også få oppgaver fra NSD AS. Hovedkontoret blir i Bergen, men dagens lokaliseringer i Oslo, Trondheim og Tromsø beholdes. Det nye direktoratet skal opprettes fra 1. juli 2021.

– Vi ser positivt på denne endringen, dette blir bra. Ikke minst blir det et tydeligere skille mellom direktoratene for utdanningsinstitusjonene som skal bruke tjenestene og programmene våre, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

 – Diku vil bidra til at det nye direktoratet blir et slagkraftig og godt redskap for utdanningssektoren, hvor både høyere utdanningsinstitusjoner, studenter og andre aktører står i sentrum. Et direktorat der kvalitetsutvikling er en ledestjerne for alt vi gjør.

– Det er spennende at hovedkontoret legges til Bergen. Bergen er en kunnskapsby med et stort og viktig utdanningsmiljø, sier Nybølet.
 

Les mer i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet