Aktuelt
Aktuelt
01.02.2019

Nytt fagtidsskrift om kunst

VIS, Nordic Journal for Artistic Research er et digitalt tidsskrift om kunstnerisk utviklingsarbeid i Norden.

Nordisk fellesprosjekt

Tidsskriftet er et samarbeid mellom Stockholms konstnärlige högskola og Dikus program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

-Våren 2016 hadde vi en idé om å etablere et tidsskrift for kunstnerisk utviklingsarbeid. På samme tid fikk vi vite at Stockholms Konstnärliga Högskola hadde planer om det samme. Vi møttes i Stockholm og sommeren 2016 la vi grunnlaget for det som skulle bli tidsskriftet VIS, forteller Geir Ivar Strøm, fagdirektør for Dikus program for kunstnerisk utvikling. 

Portrett av Geir Ivar Strøm foran lys bakgrunn.

Geir Ivar Strøm, fagdirektør for Dikus program for kunstnerisk utvikling. Foto: Peter Klasson/Diku 

Kunstnerisk utviklingsarbeid

VIS vil komme ut med 2 utgaver per år. Alle arbeider som presenteres blir vurdert av sakkyndige innen feltet. Strøm understreker at VIS skal fungere som en grunnleggende kunnskapskilde for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norden.

-Vi er glade for å lansere VIS og ønsker at tidsskriftet vil bidra med innsikt, kunnskap og bevissthet om kunstneriske prosesser, metoder og etikk. Tidsskriftet skal synliggjøre kunstnerisk forskning både med styrke og visdom - derav navnet.

VIS har samme betydning både på svensk og norsk. Det betyr både ”vise” og å ”være vis”, men refererer også til ordene ”prosess” og ”metode”. Vis er også latin for ”kraft” eller ”styrke”. ” De latinska røttene vis og vid betyr også “se”, og er utgangspunktet til ord som ”visibilitet” og ”evidens”.

Her kan du lese hele tidsskriftet VIS

VIS har en styringsgruppe og en redaksjonskomité. Darla Crispin fra Norges Musikkhøgskole vært redaktør for første utgaven. Tema for VIS #1 er risiko og består av ni bidrag.