Aktuelt
Aktuelt
18.11.2019

Oppgradering av nasjonale planer for fagskolene

Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Planene skal sikre at utdanninger innen samme fag skal gi samme kompetanse, uavhengig av studiested. 

To arbeidsgrupper, en for tekniske fag og en for helse- og oppvekstfag, har startet arbeidet med å oppgradere generell del og et første utkast begynner å ta form. Arbeidet startet opp med utgangspunkt i generelle nasjonale planer med fagspesifikt innhold.  I prosessen med å oppgradere ser arbeidsgruppene derimot på muligheten for å lage én felles generell del. Arbeidsgruppenes jobber for at den nasjonale planen – generell del – skal bli et godt arbeidsverktøy for både utdanningsinstitusjonene og arbeidsliv.

Kom med innspill

Det er lagt opp til en åpen prosess og bred involvering. Derfor vil et første utkast til generell del blir publisert hos Nasjonalt fagskoleråd fredag 22. November og sendt ut til relevante aktører. Frem til 09.01.2020 inviteres sektoren til å sende innspill på dette utkastet til post@diku.no

I tillegg til denne innspillsrunden blir sektoren invitert til høringsrunde og et høringsseminar i februar 2020.

Arbeidet med nasjonal plan, generell del, vil pågå frem til 31. mars 2020. Deretter skal planen godkjennes og vedtas i de nasjonale fagrådene. Med bakgrunn i arbeidet som gjøres høsten 2019 og videre dialog med Nasjonalt fagskoleråd vil Kunnskapsdepartementet komme videre finansiering av arbeidet, samt oppgradering av overordnede nasjonale fagplaner.

For mer informasjon om bakgrunn og oppstart av arbeidet les tidligere publisert nyhetssak.