Aktuelt
Aktuelt
16.12.2020

Oppskrift på EU-suksess

Egne prosjektteam skal hente hjem flere prestisjetunge tildelinger fra EU-programmene.  

– Målet er å profesjonalisere oss enda mer, og få gjennomslag for flere gode prosjekter med tildelinger fra EU og Diku.  

Det sier leder for Seksjon for internasjonalisering ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Heidi Tovsrud Knutsen.  

I 2020 fikk universitetet tilslag på to prestisjetunge tildelinger i Erasmus+. Ett som koordinator for Erasmus Mundus-masteren «Joint International Master in Smart Systems Integrated Solutions» og ett i policy-tiltaket «Sosial inkludering og felles verdier».  

Les også: Flere prestisjefylte tildelinger til norske institusjoner 

– Det er veldig gledelig at vi kom gjennom nåløyet i disse prestisjetunge tildelingene, sier Tovsrud Knutsen.  

Ny organisering 

Det er mye arbeid som ligger bak en vellykket EU-søknad, og Tovsrud Knutsen mener et godt samarbeid mellom fagmiljø og administrativt ansatte er noe av oppskriften på EU-suksessen USN har hatt de siste årene. 

– Vi har innført en ny organisering hvor vi setter opp egne prosjektteam som skal støtte fagmiljøene i både søknadsskriving og gjennomføring av prosjektene. Det er også viktig at arbeidet er forankret i ledelsen på institutt- og fakultetsnivå slik at de involverte får frigitt ressurser til å jobbe med dette, sier hun.  

Prosjektteamet består av tre faste medlemmer. Seniorrådgiver og Erasmus-koordinator Thor-Egil Eide er blant dem.   

– Vi sender ut nyhetsbrev til alle faglige ansatte i god tid før utlysningene kommer, og ber alle interesserte om å melde tilbake til oss slik at vi kan få oversikt og bistå på best mulig måte.   

En egen søkerguide skal gjøre søknadsprosessen lettere, i tillegg gjennomgås tidligere tildelte prosjekter og internasjonale partnere kontaktes for sonderinger.   

– Vi bruker rundt ett år på forarbeid før søknadsfristen til de «tunge» utlysningene. Det er viktig at søknadene passer til EUs prioriteringer og at man følger det som står i utlysningene til punkt og prikke. Her kan vi hjelpe fagmiljøene med å være kritiske lesere, sier han. 

Les mer om det USN-ledede Erasmus+-prosjektet som skal redde skoleungdom i hele Europa. 

Bedre kobling mellom utdanning og forskning 

Håpet er at den nye organiseringen vil bidra til å øke antall tildelinger i internasjonale utdanningsprosjekter. Det store målet er tilslag på Europeiske universiteter og fast tilstedeværelse i Brussel.  

– Vi kan bli enda bedre på å benytte oss av vårt internasjonale nettverk og har mye å hente på å dra med oss eksisterende partnerskap inn i andre, større prosjekter, mener Eide.  

Internt består mye av jobben i å gjøre de ulike mulighetene kjent, og ikke minst gi det større kredibilitet å delta i utdanningsprosjekter.  

– For å lykkes må vi få til bedre koblinger mellom forskning og utdanning i det internasjonale arbeidet. Da må vi også ha en tydeligere faglig strategi internt, avslutter seksjonsleder Heidi Tovsrud Knutsen.  

Les mer om Erasmus+.

Erasmus+ 2021-2027

Bli med på Lanseringskonferanse Erasmus+ 2021-2027

  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Aktiv Ungdom.
  • Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program.