Aktuelt
Aktuelt
28.06.2021

Over sju millioner kroner for å utvikle bedre overganger

Sju ulike prosjekter får til sammen 7,5 millioner kroner for å prøve ut ulike overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og annen høyere utdanning. 

Det bør bli lettere for studenter å finne gode veier gjennom utdanningssystemet, ikke minst mellom fagskolesektoren og høyskoler og universiteter. Men hva skal til for at dette skal skje?

Tidligere i vår lyste Diku ut inntil 7,5 millioner kroner til nettopp dette formålet. I alt 12 søknader kom inn, på totalt 14 millioner kroner.

– Det er gledelig å se den store interessen for å utforske overgangsordninger, og at så mange fagområder er representert. Å finne gode overgangsordninger mellom utdanninger er viktig for å sikre forutsigbarhet for studentene, sier Diku-direktør Harald Nybølet. 

Utlysningen er en oppfølging av to stortingsmeldinger: Fagfolk for fremtiden, og Kompetansereformen - Lære hele livet. Begge disse omtaler mulighetene for bedre overganger mellom høyere yrkesfaglige utdanninger og universitets- og høyskoleutdanninger.

– Det er positivt at flere søkere utforsker overgangsordninger begge veier, både fra og til høyere yrkesfaglig utdanning. Enkelte søkere har også knyttet til seg eksterne samarbeidspartnere, for å sikre god arbeidslivsrelevans, sier Harald Nybølet.

Disse sju prosjektene fikk tildeling:

  • «Livslang læring i oppvekstsektoren»: Fagskolen AOF Norge i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.
  • «Utvikling av eit nett- og samlingsbasert realfagskurs for fagskuleingeniørar»: Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Fagskolen i Hordaland.
  • «Overgang fra 2-årig IT-drift TISIP til Bachelor i DIGSEC ved NTNU»: Fagskolen TISIP sammen med NTNU.
  • «Fagskole som inngangsbillett til høyere utdanning i Helse-, sosial- og velferdsfag»: Fagskolen AOF Norge i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.
  • «Overgangsordninger mellom Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania for teknologiske fag».
  • «Praksis og teori: Overgangsordning for bærekraftig utdanning»: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i samarbeid med Frelsesarmeens offisersskole AS.
  • «Produktdesign – Fra Fagskolen Kristiania til OsloMet».

Fakta

Utlysningen er en oppfølging av Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden og Meld. St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen - Lære hele livet. Meldingene tar blant annet opp alternative veier gjennom utdanningssystemet og mulighetene for overganger mellom høyere yrkesfaglige utdanninger og universitets- og høyskoleutdanninger. Studenter som ønsker alternative veier gjennom utdanningssystemet, skal ha mest mulig forutsigbare og hensiktsmessige overganger.  

Som et konkret tiltak lyste Diku ut midler for fagskoler og høyskoler/universiteter. Målet var å finne gode overgangsordninger mellom utdanninger innen samme fagområder.  

Fagskoler, høyskoler eller universiteter kunne søke om støtte til prosjekter med inntil to års varighet. Prosjektene må kunne vise til gjensidig, forpliktende samarbeid mellom en fagskole og en høyskole eller et universitet.