Aktuelt
Aktuelt
18.06.2020

- Rekordmange fagskolestudenter

– Gledelig å se at det nå er over 18 000 fagskolestudenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning viser en markant økning i antall utdanningstilbud og studenter. 

Tilpasset arbeidslivet

– Vi trenger at fagskolene er robuste og har kapasitet til å omstille seg slik at tilbudet er tilpasset behovet i arbeidslivet.

– Det er gledelig å se  i den siste Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning at det nå er over 18 000 fagskolestudenter. Det er en økning på nesten 10 prosent (9,6%), sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 

Mann i blå dress i halv total innendørs

– Fagskolene er en satsing hos regjeringen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Se Dikus lanseringsvideo for årets Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning:

Satsing som fungerer

–  Det har vært store endringer innen høyere yrkesfaglig utdanning de siste årene, både når det gjelder skolestruktur og tallet på studenter og studietilbud.  Årets rapport viser en markant økning på flere fronter, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

– NOKUT har delt ut flere nye akkrediteringer og vi ser en økning fra 2018 til 2019 på godt over 200 utdanningstilbud. I dag tilbyr norske fagskoler samlet sett 1 162 utdanningstilbud til sine studenter. Her er det særlig økning på tekniske fag og helsefag. Den store økningen i antall fagskolestudenter kan sees i sammenheng med midlene vi har tildelt nye studieplasser de siste årene, forteller Diku-direktør Harald Nybølet.

– Dikus nye strategi, bedre utdanning for en bærekraftige fremtid, vektlegger arbeidet med å bidra til videre utvikling av denne viktige delen av norsk utdanningssektor, sier Diku-direktør Harald Nybølet (Foto: Diku)

Fagskolene er en satsing hos regjeringen. Norge vil i årene fremover trenge flere arbeidstakere med kompetanse innen høyere yrkesfaglig utdanning. 

Hele sektoren i ett 

Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning er utarbeidet på vegne av Kunnskapsdepartementet. Rapporten gir et bilde av utviklingen i fagskolene i tall og figurer per 31 desember 2019 og fungerer som et oppslagsverk over sektoren. 

Arbeidet med rapporten er gjort i samarbeid med NOKUT, Norsk senter for forskningsdata, Unit, Organisasjon for norske fagskolestudenter, Kompetanse Norge og Kunnskapsdepartementet.

Tall fra tilstandsrapporten 

  • Det er registrert 18 299 studenter ved fagskolene som tilsvarer en økning på 9,6 prosent fra året før. 
  • Andelen deltidsstudenter har økt fra 61,7 til 63,6 prosent.
  • Andelen studenter over 30 år har økt fra 43,1 til 47,8 prosent. 
  • 28 prosent av utdanningstilbudene er samlingsbaserte eller nettbaserte
  • Det er totalt 80 fagskoler, en nedgang på 27,9 prosent siden 2013. 
  • Fem fagskoler har nå over 1 000 studenter, det er to flere enn året før.
  • Det er 1 162 utdanningstilbud, som er en økning fra 924 året før
  • 50,6 prosent studerer ved en privat fagskole.

Her kan du lese Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2020