Aktuelt
Aktuelt
22.07.2019

Resultatene fra Erasmus Mundus tildelingen er klar

NTNU og UiB får støtte gjennom det prestisjefulle EU-programmet. Erasmus Mundus finansierer internasjonale fellesgrader på masternivå. 

På utflukt til Alabama med Erasmus Mundus programmet Computational Colour and Spectral Imaging (COSI) Foto: Jon Yngve Hardeberg.

På utflukt til Alhambra med Erasmus Mundus programmet Computational Colour and Spectral Imaging (COSI) Foto: Juan-Luis Nieves. 

Norske institusjoner deltok i 9 søknader til årets tildeling. Fire av prosjektene ble valgt ut av Europakommisjonen til å motta støtte:

  • Marine and maritime Intelligent Robotics, NTNU (Partner)
  • Erasmus Mundus Master of Science in Environmental Contamination and Toxicology, NTNU (Partner) 
  • Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories, Universitetet i Bergen (koordinator)
  • Computational Colour and Spectral Imaging, NTNU (koordinator)

EU mottok 91 kvalifiserte søknader i årets søknadsrunde, hvorav 44 masterprogram fikk støtte. Dette utgjør en tildelingsrate på 50%. 

NTNU er tildelt tre Erasmus Mundus-prosjekt

–  Dette er svært gledelig, sier Anne Borg, prorektor for utdanning. 

Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU. Foto: Per Henning/NTNU

Erasmus Mundus er et samarbeidsprogram for europeiske institusjoner på masternivå, hvor universiteter og høgskoler går sammen i konsortier for å tilby et felles program og en felles grad. Graden tilbys av et konsortium bestående av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre land. Hovedintensjonen er å styrke og fremme det europeiske utdanningsområdet. 

I tillegg til utdanningsinstitusjoner består konsortiene av assosierte partnere fra nærings- og arbeidsliv.

– Vi vurderer Erasmus Mundus studieprogramsamarbeid som et godt verktøy for å fremme og styrke utdanningskvaliteten vår. Gjennomslag for søknader av denne typen er et kvalitetsstempel. Derfor oppfordrer vi til deltakelse i slike program og er stolte over at fagmiljøene får gjennomslag, sier Borg. 

Viktig for utvikling av fagmiljøene

– Erasmus Mundus-programmene har vært svært viktige for fagmiljøet ved Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik, sier professor Jon Yngve Hardeberg som har en nøkkelrolle i Erasmus Mundus i Gjøvik. 

Jon Yngve Hardeberg. Foto: NTNU

– Dette har gitt oss mulighet til å undervise og jobbe med veldig dyktige studenter fra hele verden, med interesse og etter hvert kompetanse innen vårt kjerneområde. En hel rekke prosjektoppgaver og masteroppgaver har resultert i forskningspublikasjoner.

Vi ser også at studentene er attraktive internasjonalt både innen akademia og i industri (eksempelvis bedrifter som Apple, Google, Hewlett-Packard, L'Oreal, Ericsson, Vilmorin).

Om Erasmus Mundus

Programmet er et sentralisert tiltak i Erasmus+, som betyr at søknader om støtte skal sendes direkte til Europakommisjonen. Diku kan hjelpe med råd og veiledning til søkere. Det er også mulig å søke til Diku om støtte til prosjektetablering.

Mer informasjon om Erasmus Mundus Joint Master Degrees finnes her: