Aktuelt
Aktuelt
23.08.2022

Søk støtte til Nordplus forberedende besøk

Skoler, institusjoner og organisasjoner kan søke tilskudd til forberedende besøk innen Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordens Språk. Forventet søknadsfrist er 1. oktober 2023.

 

Forberedende besøk gir institusjoner, skoler og organisasjoner mulighet til å planlegge kommende prosjektsamarbeid med henblikk på å sende inn søknad til Nordplus-programmets ordinære søknadsrunde som har frist 1. februar hvert år.

Les mer om Nordplus-programmet

Det er et krav at minst to skoler/institusjoner fra minst to ulike Nordplus-land deltar i søknaden om forberedende besøk.

Disse programmene tilbyr støtte til forberedende besøk:

Nordplus Norden språk

Nordplus Nordens språk gir støtte til etablering av nettverk med aktører på språkområdet eller ulike prosjektsamarbeid innenfor språkområdet.

Målet med Nordplus Nordens språk er både å støtte aktiviteter som styrker barn og unges språkforståelse i de nordiske språk, og å utvikle materiale, metoder og strategier som styrker nordisk språkforståelse på alle nivå i utdanningssystemene.

Lær mer om Nordplus Norden språk

Nordplus Junior

Grunnskoler, videregående skoler og barnehager kan søke om tilskudd til reise og opphold i forbindelse med møter med kommende samarbeidspartnere.

Et samarbeid i regi av Nordplus Junior skal blant annet gi nye ideer og perspektiver inn i undervisningen i grunnskoler, videregående skoler og barnehager. Det gir også elever og lærere mulighet til å personlig stifte bekjentskap med de nordiske og baltiske lands kultur, livsstil, verdier, normer, språk og natur.

Lær mer om Nordplus Junior

Nordplus Voksen

Alle typer av institusjoner og organisasjoner som arbeider med læring for voksne kan søke tilskudd til reiser og opphold i forbindelse med nettverksmøter med kommende samarbeidspartnere.

Et prosjektsamarbeid innenfor Nordplus Voksen kan blant annet fokusere på å styrke læringen på nasjonalt nivå ved å utvikle mobilitet på tvers av de nordiske og baltiske land. Nordplus Voksen gir blant annet mulighet til å utvikle felles undervisning, materialer, metoder og konsepter samt kartleggingsprosjekter, som sikter på studier, analyser og innsamling av data om spesifikke områder og utviklingstendenser innenfor voksenutdanningssektoren i de nordiske/baltiske land.

Lær mer om Nordplus Voksen