Aktuelt
Aktuelt
09.06.2020

Stor etterspørsel etter nettbaserte kurs

Universitetet i Agder opplever stor interesse for sine utvidede nettbaserte utdanningstilbud rettet mot permitterte og arbeidsledige. 

Universitetet i Agder (UiA) er en av institusjonene som har søkt midlene som Diku og Kompetanse Norge lyser ut i tre omganger i vår og fikk innvilget tilskudd til hele elleve nettbaserte kurs i den første søknadspuljen. De opplever at etterspørselen og interessen for denne type kompetansefyll for permitterte og arbeidsledige er stor. 

–  Da vi la ut kurstilbudene vi hadde fått støtte til, ble flertallet av over 400 studieplasser fylt opp i løpet av en uke. Per i dag er syv av de ni kursene som er gjort tilgjengelig for søking helt fulltegnet, sier koordinator ved UiA, Geir Torstveit. 

Koronasituasjonen og den påfølgende arbeidsledigheten vi nå opplever har satt en rekke systemer og ansatte i ulike deler av utdanningssektoren på prøve. Permitterte og arbeidsledige er nye målgrupper for både Diku og andre aktører. Universitetet i Agder var også en av institusjonene som fikk tildeling fra Diku basert på en kartlegging av kapasitet tidligere i vår. 

– For Diku er det viktig å få formidlet til ledige og permitterte at disse utdanningsmulighetene finnes og at utdanning.no er riktig sted for å finne oversikt over de tilgjengelige kursene. Vi samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge og har dialog med NAV om samkjørt kommunikasjon rundt tilbudene, sier Diku-direktør Harald Nybølet. 

Krevende ekstraoppgaver  

Geir Torstveit har sammen med Kari Line Johnsen koordinert mye av UiAs innsats for å få de nettbaserte utdanningstilbudene raskt på plass.  

– Vi har en prosjektleder for etter- og videreutdanning (EVU) på hvert fakultet og en solid fellesadministrasjon som har bistått i arbeidet. Vi har hatt ukentlige møter med alle EVU-prosjektledere. Arbeidet med å få det nye kurstilbudet ut på nettsider og markedsført i sosiale medier har vært omfattende. For de som jobber med opptak er dette også en stor ekstraoppgave på tampen av året, sier han.   

– Det har vært et fantastisk teamarbeid hvor alle fakultetene har vært involvert og vi har hatt tett dialog med ledelsen og fellesadministrasjonen. En lærerik og positiv opplevelse, som samtidig har vært preget av stadige omprioriteringer, søknadsprosesser med korte frister og til tider litt utydelig kommunikasjon, sier han.  

– Jeg kan ikke legge skjul på at det har vært krevende – men jeg vil berømme alle involverte for å hele tiden ha forsøkt å løse utfordringene som har oppstått underveis med en felles forståelse for at rammene for disse tildelingene ikke er optimale.  

– Vi har alle måttet forholde oss til noe helt nytt denne våren. Jeg tror UiA som utdanningsinstitusjon har tatt et steg videre med denne nettbaserte kursporteføljen, legger han til.

Hadde allerede høy digital kompetanse 

Kari Elin Bratteland ved UiAs fakultet for teknologi og realfag har vært involvert i flere av UiA-søknadene innenfor IKT og digitaliseringsfeltet. Hun tror mye av grunnen til at de fikk trommet sammen søknader og innvilget midler til hele seks kurs innenfor disse emnene, henger sammen med en allerede utstrakt erfaring med nettbaserte kurs.  

– Vårt fakultet har lenge levert ulike modeller for nettbasert undervisning. Vi er veldig fornøyd med bredden av kursene knyttet til digitalisering som vi nå kan tilby. De positive faglærerne og støtteapparatet i fellesadministrasjonen har vært avgjørende for å få på plass disse kursene på så kort tid, sier hun. 

Når Bratteland blir bedt om å trekke frem det aller viktigste grepet de tok tidlig i søknadsprosessen, er hun ikke i tvil: De involverte regionen. De kontaktet lokalt næringsliv og organisasjoner for å få oversikt over kompetansebehovet og hvilke tilbud som var aller mest relevant for markedet. 

– Vi involverte Agder fylkeskommune, LO, NHO og NAV Agder tidlig i prosessen. Det samme med næringsforeninger, klynger og regionsrådene. Førstehåndsinformasjonen vi får herfra gir oss fortløpende status på hvilke utdanninger regionen har størst behov for, sier hun.  

Mange undervisere har i løpet av våren eksperimentert med bruk av Zoom. Veien videre handler om utvikling av undervisningskvaliteten, ifølge Bratteland.  

– Hele Norge får ikke perfekt nettundervisning på et blunk. Jeg tror ‘blended learning’ er fremtiden, og synes det er positivt at etter- og videreutdanning har blitt prioritert høyere enn tidligere, legger hun til. 

Fakta om utdanning for ledige og permitterte 

  • Regjeringen har foreslått at ledige og permitterte kan ta utdanning mens de mottar dagpenger i hele år, og har bevilget midler til utdanningsinstitusjonene i flere omganger for at de raskt skal få på plass gratis utdanningstilbud som ledige kan benytte seg av. 
  • Diku og Kompetanse Norge har lyst ut inntil 100 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert.  
  • I første søknadspulje fikk 29 læresteder tildelt nærmere 50 millioner kroner.  
  • Da fristen for andre pulje gikk ut den 5. juni, hadde det kommet inn 70 søknader hvor det søkes om vel 49 millioner kroner.  
  • Tredje pulje har frist 15. juni kl. 12:00. 
  • De nettbaserte utdanningstilbudene er samlet og oppdateres fortløpende på Utdanning.no