Aktuelt
Aktuelt
13.11.2020

Stor interesse for akkreditering i nye Erasmus+

– Til tross for at verden står midt i en koronapandemi, er internasjonalt samarbeid høyt på agendaen. Det er gledelig å se, sier fagdirektør Vidar Pedersen i Diku.     

I den første utlysningen i Erasmus+ 2021-2027 kunne barnehager, grunnskoler, videregående skoler og organisasjoner som jobber med voksnes læring søke om akkreditering til den nye programperioden. 

Flere nykommere

Ved søknadsfristens utløp 29. oktober hadde Diku mottatt 143 søknader. Skolesektoren mottok 65 søknader, fag- og yrkesopplæringen mottok 66 søknader og det kom inn 12 søknader innenfor voksnes læring. 

– For det første er selve søknadstallene gledelige, men det er også godt å se at vi har mottatt søknader fra et bredt spekter av søkere. Det er også flere nykommere blant søkerne, opplyser Pedersen .  

Langsiktig perspektiv

Ordningen med en Erasmus+-akkreditering  er nytt innen grunnopplæringen, og skal gjøre det enklere med gjentatt deltakelse i programmet. Det gir også mulighet til å delta med et langsiktig og strategisk perspektiv, og skal gjøre det administrative arbeidet enklere.

– Dette viser at norsk grunnopplæring har et stort ønske om å videreføre sitt viktige internasjonaliseringsarbeid inn i ny programperiode, på tross av de konsekvenser koronapandemien har ført med seg, sier Pedersen. 

Ekstrautlysning innen strategiske partnerskap

I forbindelse med pandemien lyste Europakommisjonen også ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap. Utlysningen var knyttet til to tematiske satsinger; digitalisering og kreativitet og kultur. 

Innen fristen 29. oktober mottok Diku til sammen 30 søknader, 21 innen digitalisering og 9 innen kulturfeltet. Det kom inn søknader fra alle sektorer.

– Dette er gode tall, som bekrefter at internasjonalt samarbeid fortsatt blir høyt prioritert i alle deler av utdanningssektoren, sier fagdirektør Pedersen. 

Resultater fra akkrediteringssøknadene og ekstrautlysningene blir offentliggjort innen utgangen av januar 2021 . Tildelingene innen strategiske partnerskap blir offentliggjort før jul.