Aktuelt
Aktuelt
29.01.2020

Store midler lyses ut i Dikus kvalitetsprogrammer

Nå er det mulig å søke midler gjennom Dikus kvalitetsprogrammer - følg søkerwebinarene for veiledning og gode tips. Merk deg datoer og søknadsfrister. 

Diku lyser nå ut midler i disse programmene:

(Alle webinar vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig på programmets nettside i etterkant.)

Fleksible utdanningstilbud: Midler til utvikling av fleksible og relevante utdanningstilbud som kan gis utenfor campus.  Målet er at det skal tilbys relevant utdanning for studenter som ikke har anledning til å studere fast ved en campus.
Hvem kan søke: Universitet og høyskoler
Søkerwebinar: 11. februar 2020
Søknadsfrist: 1. mars 2020 

Digital sikkerhet i helse- og sosialfag: Midler til prosjekter som fremmer utdanning innen digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene i en nasjonal, koordinert satsing. 
Hvem kan søke: Universitet og høyskoler som tilbyr helse- og sosialfaglig utdanning
Søkerwebinar: 18. februar 2020
Søknadsfrist: 1. april 2020

Digital kompetanse i havrelaterte utdanninger: Midlene skal bidra til at studentene innen marine, maritime og petroleumsrelaterte fag får økt digital kompetanse som samsvarer med arbeidslivets fremtidige behov. 
Hvem kan søke: Universitet, høyskoler og fagskoler
Søkerwebinar:  13. februar 2020
Søknadsfrist: 1. april 2020

Pilot for kommunal praksis i helse og sosialfagutdanninger: Midler til prosjekt som skal prøve ut nye måter å organisere samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og kommuner om praksisstudier i sykepleierutdanningene. 
Hvem kan søke: Universitet og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning
Søkerwebinar: 11. februar 2020
Søknadsfrist: 1. april 2020

Studentaktiv læring: Midler til prosjekt som skal utvikle studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogram eller større emnegrupper. 
Hvem kan søke: Universitet og høyskoler
Søkerwebinar: 10. mars 2020
Søknadsfrist: 8. juni 2020

Kommende utlysninger: Diku jobber også med utlysninger knyttet til økt arbeidsrelevans og styrket kvalitet i praksis i lærerutdanningene. Disse vil bli lyst ut i løpet av våren 2020, med planlagt søknadsfrist i juni.