Aktuelt
Aktuelt
22.10.2019

- Studentdemokrati bidrar til økt kvalitet i fagskoleutdanningen

Det er viktig at studenter på fagskolen har en stemme som blir hørt av ledelsen og styret på skolen. Dette kan på sikt bidra til økt kvalitet i fagskoleutdanningen, sier Wictor Østvand Jensen, leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, ONF. 

Fagskolestudent og tillitsvalgt

– Det å være med i student demokratiet er en unik mulighet, her får jeg være med å påvirke hvilken retning fagskolesektoren skal ha. Og ikke minst til å bidra til å gjøre høyere yrkesfaglig utdanning kjent.

 

Ung smilende mann holder bok med tekst: Håndbok i studentdemokrati. Interiør med plakat på veggen.

Wictor Østvand Jensen, leder ONF: - Det er viktig for oss at så mange fagskolestudenter som mulig støtter oss i det arbeidet vi gjør for å fremme fagskolestudentenes sak ovenfor beslutningstakere. Vi ønsker at alle fagskolestudenter skal være medlem i ONF fordi vi hele tiden trenger innspill på nye saker som opptar fagskolestudentene, og som kan ta fagskolesektoren enda lenger. (Foto: ONF)

Wictor har bakgrunn fra bilbransjen med fagbrev både som bilskadereparatør og billakkerer. Han ønsket å utdanne seg videre innen feltet og søkte seg til Fagskolen Innlandet. Her kunne han fordype seg i maskinteknisk drift, et fag som vektlegger både teknikk og ledelse. Som student ved Fagskolen Innlandet kom også engasjementet for studentdemokrati.

– På mitt andre studieår var jeg studentrådsleder og deltok på det årlige landsmøtet til ONF – her fikk jeg inspirasjon til å delta som tillitsvalgt. Jeg ville være med å synliggjøre hvilke kvaliteter fagskolen har og vise høyere yrkesfaglig utdanning som et godt utdanningsvalg.

Studentdemokratiet må ha plass

Wictor er valgt som leder for ONF frem til juli 2020. Nå er han fagskolestudentenes stemme:

– Det er viktig å ha et fungerende studentdemokrati for å sikre at studentene får være med å påvirke de avgjørelsene som blir tatt. Det er også viktig at studentene får stilt spørsmål og fremmet forslag til ledelsen, det kan resultere i at flere studenter er fornøyd og gjennomfører utdanningen sin. Jeg tror også det er en styrke for fagskolen at studentdemokratiet fungerer skikkelig, fordi studentene kan se ting fra et annet perspektiv å komme med forslag til forbedring som kan være svært nyttig for utdanningsinstitusjonen.

Hvordan kan man skape et godt studentdemokrati?

– Ledelsen skal tilrettelegge for et studentdemokrati på fagskolen. Men for å bygge et godt studentdemokrati kreves det en innsats fra studentene, engasjerte studenter vil bruke deler av fritiden sin på å fremme saker til ledelsen som er viktig for medstudentene på skolen.

Hvordan jobber dere i ONF med å skape gode studentdemokrati?

– En stor del av vårt arbeid er nettopp å opplyse om studentdemokrati, og om studentenes rettigheter og muligheter. Et sterkt studentdemokrati er positivt for både studentene og institusjonen, og bidrar på sikt til økt kvalitet i utdanningen.

Tre gode råd fra Wictor:

1. Ta rollen som tillitsvalgt på alvor, den jobben er veldig viktig for klassen og for skolen. Vær positiv, ta jevnlig en prat med klassen din og lytt til dine medstudenter. Ta opp saker fra klassen med studentrådet/ ledelsen selv om du som tillitsvalgt nødvendigvis ikke er enig i dem selv.

2. Ha god dialog med ledelsen, og ikke vær redd for å ta initiativ til møter. Sett gjerne opp en møteplan mellom ledelsen og studentrådet for et år av gangen slik at sakene fra studentene blir fulgt opp. 

3. Sørg for kontinuitet i studentrådet. Det er viktig at de erfaringene studentrådet gjør seg et år kan brukes av de kommende årene. Vi i ONF anbefaler at det opprettes en studentråds e-post. Da kan man gå tilbake å se all dialog mellom ledelse, tillitsvalgte og eksterne.

Vil du vite mer om ONF og studentdemokrati?

ONF har laget fem informasjonsfilmer som handler om hvordan fagskolesektoren fungerer og hvilken rolle ONF har og hvordan det er å være tillitsvalgt. Her finner du også en håndbok i studentdemokrati, se Fagskolestudent.no