Aktuelt
Aktuelt
30.12.2020

— Studentinvolvering er nøkkelen til endret læringskultur

Stor grad av involvering er et av kjennetegnene for arbeidet i Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. — Kulturendring skjer gjennom deltakelse.

— Hele ordningen med sentre for fremragende utdanning bygger på ideen om samarbeid. Vi har størst sjanse for å nå det fremragende når vi utvikler det i samarbeid med andre, sier Jon Helge Sætre, som leder Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE).

— Vi gjennomfører ganske mange prosjekter i senteret og forsøker å inkludere så mange deltakere som mulig i disse, forteller han.

— Kulturendring skjer når vi åpner opp for samarbeid mellom mennesker som ellers ikke jobber sammen. Gjennom aktiv deltakelse begynner mange å utvikle seg og tenke nye tanker, og dette bidrar til endring på helt andre måter enn der mindre arbeidsgrupper informerer om resultatene sine etter at prosjektet er ferdig.

Under Musikkstudentkonferansen diskuterte studentene hva det vil si å lykkes som musikkstudent. Foto: Milad Gholami.

Å lykkes, eller ikke lykkes 

Sætre forteller at de i CEMPE er opptatt av studentinvolvering og studentdrevne aktiviteter, og at studenter er engasjert i senterledelsen.

— Vi inkluderer studenter som partnere, da utvikler vi oss sammen og går i dialog med hverandres perspektiver. Vi har også satt av midler til studentdrevne aktiviteter, som studentene kan søke om. 

Han trekker frem Norges første musikkstudentkonferanse som eksempel. Konferansen ble arrangert høsten 2020, og ble både initiert og drevet av studenter.

— Her satte studentene i gang en svært nødvendig diskusjon om hva det vil si å lykkes som musikkstudent. Mange sliter med en for snever forestilling om hva som definerer suksess. Studentene har kanskje hatt ett stort mål i livet: Å komme inn på musikkhøyskolen. Og når de har oppnådd det begynner de å tenke på hva neste mål skal være og hva som skal til for å lykkes. Må man bli stjernesolist eller få en anerkjent jobb i orkester?  

Stor drivkraft

— Her tar studentene ansvar for egen situasjon og læring, og gjennom diskusjoner bidrar studentene til å endre musikkutdanningen, sier Sætre.

— For meg henger denne diskusjonen tett sammen med kulturendring og utdanningskvalitet. Og det er et veldig godt eksempel på hvor mye drivkraft som ligger i senteret. 

— Vi må selvfølgelig balansere graden av styrt utvikling og det å åpne for involvering i arbeidet vårt. Med mange prosjekter og deltakere kan man risikere å miste styring og retning for prosessen. Samtidig er også diskusjoner og prosessene i seg selv en vesentlig del av spredningsarbeidet vårt. Vi sprer en interesse for å diskutere og se nærmere på undervisning. Gjennom diskusjon får vi kvalitet, avslutter Sætre.

Les gjerne mer om Musikkstudentkonferansen og foredraget «Success eller ikke succes?»