Aktuelt
Aktuelt
09.04.2020

Styrker kvaliteten i fagskolene med 43 millioner kroner

18 fagskoler får 43 millioner kroner for å øke kvaliteten i utdanningene. Fagskolene vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr, i større grad bruke digital teknologi for læring og prioritere digital kompetanseheving av ansatte.

– Det er vanskelig å spå fremtiden, men det er helt sikkert at vi trenger flere flinke norske fagarbeidere til å bygge landet videre. Det har skjedd mye i fagskolesektoren de siste årene, og jeg opplever en stor vilje for å videreutvikle kvaliteten til tilbudet slik at arbeidslivet får den kompetansen de trenger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Stort engasjement i sektoren

Det er stor interesse for utviklingsmidlene i fagskolesektoren. Fagskolene har sendt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) 64 søknader og søkt om til sammen 77 millioner kroner. 

– Utviklingsmidlene er en viktig del av Dikus arbeid med å fremme kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. Denne tildelingen vil også ruste fagskolene til å møte koronakrisen gjennom å styrke den digitale kompetansen hos fagskolelærerne og øke bruken av digital teknologi for læring, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

– Vi trenger fagarbeidere som er løsningsorienterte og kreative i jobbene sine. Det synes jeg søknadene fagskolene har sendt inn, gjenspeiler. Det er søkt om prosjekter som involverer alt fra droner, virtuell virkelighet til pedagogikk i nettbaserte studietilbud. De som velger å ta en fagskoleutdanning, vil få en spennende og praktisk utdanning og ende opp med verdifull kompetanse arbeidslivet har behov for, sier Asheim.

Fordelingen av utviklingsmidler i 2020

38 prosjekter ved 18 fagskoler får støtte. Utviklingsmidlene skal i 2020 bidra til å utvikle nye utdanninger i samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, bruk av digital teknologi for læring og digital kompetanseheving for ansatte for å møte behov for omstilling i arbeidslivet. Det tildeles også midler til engangsinvesteringer i utstyr og infrastruktur.

– Jeg er opptatt av å gi fremtidens fagfolk en god utdanning. Pengene vil nå deler ut, vil komme godt med i det arbeidet. Et godt fagskoletilbud bidrar til å gjøre oss bedre rustet til å håndtere morgendagens arbeidsliv og endringer som kommer raskt, sier Asheim. 

Disse fagskolene får tilskudd:

FagskolerFagområdeTildeling (i kroner)
Fagskolen Tinius OlsenBygg/Anlegg/BIM805 000
Fagskolen Oslo AkershusBygg/Anlegg/BIM3 468 000
Norges grønne fagskole – VeaAnleggsgartner og gartner/blomsterdekoratør1 550 000
NKI FagskolerMerkantile fag, klesdesign og logistikk3 470 000
Gokstad AkademietIT286 000
European Helicopter Center Luftfart270 000
AOF FagskolenHelse, miljø og sikkerhet og tverrfaglig1 016 000
Fagskolen RogalandTverrfaglig, BIM og merkantile fag7 817 000
Fagskolen i HordalandMaritime fag4 920 000
Fagskolen i KristiansundMaritime fag og prosessteknikk1 366 000
Fagskolen i Ålesund BIM950 000
Fagskolen Innlandet Tverrfaglig og bygg- og anleggsteknikk2 603 000
Trøndelag høyere yrkesfagskoleTverrfaglig og sirkulær økonomi1 994 000
Nordland fagskoleReiseliv og elektrofag4 674 000
Nordkapp maritime fagskole Maritime fag1 021 000
Fagskolen i Troms Verkstedtekniske fag og maritime fag2 943 000
MedlearnHelse- og oppvekstfag 21 000
Fagskolen KristianiaDesign, kommunikasjon og teknologi, og økonomi og administrasjon4 018 000
Totalt 43 192 000

Fakta om tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene

  • Midlene er et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden.
  • Dette er fjerde året det bevilges midler til tilskuddsordningen for utviklingsmidler. I perioden 2017–2020 er det bevilget midler til 158 prosjekter gjennom ordningen. 
  • Fra og med 2019 forvaltes tilskuddsordningen av Diku. 
  • Årlige kriterier for ønsket prioritering av midlene blir satt av Kunnskapsdepartementet.