Aktuelt
Aktuelt
21.05.2021

Sveinung Skule skal lede regjeringens storsatsing på høyere utdanning og kompetanse

Sveinung Skule er i dag beskikket av Kongen i statsråd som direktør for det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra 1. juli.

Sveinung Skule er direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

– Jeg gleder meg til å lede et direktorat som skal samordne og utvikle virkemidlene på tvers av utdanningsnivåene. Ved å forene kunnskap og virkemidler fra seks virksomheter, skal vi bidra til at utdanning og opplæring av høy kvalitet er tilgjengelig for alle hele livet, og at samfunnet og arbeidslivet får den kompetansen det er behov for i møte med de store samfunnsutfordringene, sier Sveinung Skule, påtroppende direktør i HK-dir.

Samler kreftene

Det nye direktoratet vil bestå av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge, og deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit). Universell, i dag tilknyttet NTNU, blir også en del av direktoratet. 

Skule kommer fra stillingen som direktør i Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk.

– Ved å samle kreftene kan vi bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for utviklingen av sektorene, gi bedre og mer kunnskapsbaserte råd, utvikle bedre og mer treffsikre virkemidler, og forvalte dem mer effektivt. Målet er at HK-dir blir en svært kompetent og attraktiv rådgiver og utviklingspartner både for utdanningssystemet og andre opplæringsaktører, for arbeidslivet, og selvsagt også for departementet, sier Sveinung Skule.

En styrke for utdannings-Norge 

– Jeg kjenner Sveinung Skule som en dyktig og positiv fagperson, og ønsker ham lykke til som direktør i HK-dir. Jeg er trygg på at han vil bidra til å utvikle HK-dir til et slagkraftig direktorat med stor betydning for politisk ledelse, utdanningsinstitusjonene våre og for enkeltmennesker, sier Harald Nybølet, som fortsetter som direktør i Diku fram til 1. juli 2021.

Nybølet ser store muligheter nå som HK-dir blir opprettet: 

Harald Nybølet

– Det blir lettere å se utdannings- og kompetansepolitikken i sammenheng. Hele Dikus portefølje, med kvalitetsutvikling, internasjonalisering og digitalisering, blir en del av HK-dir. Det vil være en styrke for hele utdannings-Norge, sier Harald Nybølet.  

FAKTA: Sveinung Skule

  • Sveinung Skule er direktør i Kompetanse Norge. 
  • Skule har doktorgrad i industriell økonomi fra Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU). Han har vært forsker og forskningsleder ved forskningsstiftelsen Fafo, forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo (nå OsloMet), og i perioden 2010 – 2020 ledet han Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). 
  • Sveinung Skule er også påtroppende utvalgsleder for Kompetansebehovsutvalget.

FAKTA: HK-dir

  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) blir opprettet 1. juli 2021.
  • HK-dir vil bestå av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Universell, i dag tilknyttet NTNU, blir også en del av direktoratet. HK-dir vil også få oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).
  • Hovedkontoret blir i Bergen, med kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø. Direktøren vil ha kontoradresse i Bergen.
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan. En del av oppgavene skal derfor overføres til HK-dir. Hvilke oppgaver det blir, skal sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.