Aktuelt
Aktuelt
09.07.2020

Tre norske høyere utdanningsinstitusjoner mottar prestisjetung EU-støtte

UiO, NHH og NTNU har fått innvilget sine søknader i tiltaket Europeiske universiteter. Sammen med europeiske samarbeidspartnere skal de utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

I dag kunngjorde Europakommisjonen 24 nye allianser som får smykke seg med tittelen «European Universities». Tre norske høyere utdanningsinstitusjoner inngår i de utvalgte samarbeidsalliansene:

  • Universitet i Oslo (UiO) med sin allianse CircleU
  • Norges Handelshøyskole (NHH) med sin allianse Engage.EU
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med sin allianse ENHANCE

Universitetet i Oslo koordinerer sin allianse, og rektor Svein Stølen er svært fornøyd med tildelingen.  

– I stort handler det om å styrke det europeiske fellesskapet og å bidra til å skape fremtidens europeiske universiteter. UiO har alltid vært internasjonalt orientert, men gjennom Circle U. løfter vi særlig utdanningsområdet til et nytt internasjonalt nivå, sier Stølen. 

Tildelingen innebærer at de norske utdanningsinstitusjonene, sammen med sine europeiske samarbeidspartnere, har fått klarsignal til å etablere sin allianse og bidra til arbeidet for tettere integrasjon av utdanning i Europa.  

I årets søknadsrunde mottok Europakommisjonen søknader fra 62 universtetsallianser. Det er en økning fra fjorårets søknadsrunde på 54 søkere hvorav 17 fikk tildeling. UiB og UiS er samarbeidspartnere i to av prosjektene.  

Viktig for kvalitetsutviklingen i norsk høyere utdanning

At norske institusjoner får så bra uttelling i dette tiltaket, viser at norsk høyere utdanning holder et høyt nivå, sier Vidar Pedersen, fagdirektør for europeisk samarbeid i Diku. Samtidig vil deltagelsen i disse alliansene ytterligere bidra til å fremme innovasjon i utdanningen og heve kvaliteten på studietilbudene.

Sammen med flere nasjonale og europeiske konkurransebaserte ordninger bidrar Europeiske universiteter til å møte flere av utfordringene som er identifisert i Kvalitetsmeldingen. Diku ønsker å gratulere de tre norske institusjonene som har nådd opp i konkurransen, og vi ser fram til å samarbeide framover.  

Ny europeisk studiemodell  

Europeiske universiteter er et pilottiltak i Erasmus+, hvor første tildeling kom i fjor. Tiltaket er den største og mest prestisjefulle satsingen innen utdanning fra EUs side noensinne, og vil inngå som en permanent del av neste generasjon av Erasmus+-programmet fra 2021. 

Europeiske universiteter administreres av Europakommisjonen, og er ansett som et viktig bidrag i arbeidet for et mer integrert utdanningstilbud i Europa. Tiltaket er også et viktig element i arbeidet med å virkeliggjøre det europeiske utdanningsområdet, som blant annet skal lette godkjenning og mobilitet på tvers av landegrensene i Europa.  

Formålet er å utvikle en felles europeisk identitet og styrke universitetenes rolle i samfunnet ved tettere samarbeid mellom europeiske universitet samt mellom akademia, arbeidsliv og sivilsamfunn. Slik kan alliansene bidra til å heve relevansen og kvaliteten samt konkurranseevnen til europeisk høyere utdanning.  

Europeiske universiteter mottar inntil 5 millioner euro per allianse. Støtten gjelder for en treårsperiode.