Aktuelt
Aktuelt
21.08.2019

Utlysning: Digitalisering for læring i høyere utdanning

Nå kan du søke støtte til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale eller nettstøttede former for undervisning og læring.

 

Tre studenter, innendørs, sett fra siden foran hver sin laptop.

Søk nå: Diku lyser ut midler til digitalisering for læring i høyere utdanning. (Foto: stem.T4L, Unsplash)

Sammenhengen mellom digitalisering og utdanningskvalitet har økt politisk prioritet, og alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer (Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning). 

Digitalisering for læring

Programmet Digitalisering for læring i høyere utdanning skal støtte og dokumentere utviklingsarbeid som utforsker og utnytter det pedagogiske handlingsrommet i digitaliseringen.

Du kan søke støtte til utforsking og utvikling av pedagogisk praksis gjennom digitale, eller nettstøttede former for undervisning, læring og vurdering.

Diku lyser ut utviklingsmidler for toårige prosjekter med oppstart i 2020 innen tre prioriterte tematiske områder: 

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer i samarbeid med arbeidslivet
  • Digital vurdering

Søknadsfrist: 22. oktober 2019 innen kl 15:00

Diku tilbyr veiledning av søkere på oppfordring fram til søknadsfrist.

Høstkonferansen 2019

Under Høstkonferansen 2019 (25. – 26. september) vil det også bli mulig å få søknadsveiledning  i forbindelse med utviklingsmidler 2020.

Høstkonferansen er et samlingspunkt for faglig idéutveksling, og en viktig møteplass og for prosjektledere og prosjektmiljøet innen digitalisering for læring. Påmeldingsfrist for Høstkonferansen 2019: 18. sept.

Mer om utlysningen, søknadskriterier og prosjekteksempel på Diku.no: Digitalisering for læring i høyere utdanning.