Aktuelt
Aktuelt
20.04.2020

Viktig for utdanningskvaliteten

– Et Senter for fremragende utdanning skal være nytenkende og anerkjenne viktigheten av å involvere studenter i utvikling av utdanningene. Ordningen er viktig for å få institusjoner og fagmiljø til å prioritere arbeid med utdanningskvalitet.

– Forskningsbasert utdanning i bred forstand et førende prinsipp, forteller seniorrådgiver Anja Moberg ved Diku. Hun leder arbeidet med SFU-ordningen i Diku. 

Fakta: Senter for fremragende utdanning (SFU) skal stimulere til fremragende forskningsbasert utdanning. Ordningen skal styrke utdanningskvalitet og videreutvikle arbeidet mellom studenter, faglig ansatte, arbeidslivet og samfunnet. Ordningen er nasjonal og har høy prestisje. Forvaltes av Diku.

Smilende Diku-ansatt, innendørs med trapp og planter i bakgrunnen

Seniorrådgiver Anja Moberg leder arbeidet med SFU-ordningen i Diku.  Foto: Marianne Lid Iversen, Diku

Hva betyr SFU-ordningen for norsk utdanning og forskning?

– SFU er en hedersbetegnelse for fagmiljø som både kan vise til fremragende utdanningskvalitet og er nyskapende i sitt utviklingsarbeid. Ordningen er helt sentral for å stimulere institusjoner og fagmiljø til å prioritere utdanningsarbeid på like linje med forskningsarbeid. Vi ser at sentrene ofte gjør følgeforskning på sitt utviklingsarbeid og gir oss en mye bredere forståelse av hva forskningsbasert utdanning innebærer.

Fagfellevurdert utdanning

SFU-ordningen er et viktig virkemiddel for å heve kvalitet i høyere utdanning. Den understreker viktigheten av å se forskning og utdanning i sammenheng. Ordningen sikrer også betydelige midler til utdanningsmiljøer for å jobbe videre med utvikling av utdanning som både skal være nyskapende og av fremragende kvalitet. 

– Målsettingen er å heve statusen for utdanningsvirksomhet innen universitet og høyskoler. Og etter snart 10 år med SFUer mener jeg vi har kommet en lang vei her. 

SFU-status betyr at fagmiljøets utdanningsarbeid er vurdert til å være av både fremragende kvalitet og nyskapende av en internasjonal ekspertkomité. 

– Å bruke fagfellevurdering har lange tradisjoner innenfor forskning, men det er ganske nytt innenfor utdanning, sier Moberg.

Internasjonalt samarbeid

– Det er mange sider ved internasjonalt samarbeid som er viktig for utdanningsfeltet. En av dem er internasjonal benchmarking – å lære av andre som kanskje er kommet lengre enn oss i arbeid med utdanningskvalitet som for eksempel studentinvolvering. En annen side er det å møte andre tradisjoner som kanskje får oss til å tenke nytt rundt våre egne selvsagtheter, og som kan tydeliggjøre hva vi er gode på, hva som bør bevares og hva vi kan bli bedre på. 

Kulturendring må til 

Moberg mener det er liten tvil om at SFUene er helt sentrale drivere for det utdanningskvalitetsarbeidet som skjer i sektoren: 

– Ved siden av å kunne vise til fremragende utdanningskvalitet selv, gjør de også gjennom sine mange delprosjekter et viktig arbeid med å tenke nytt rundt undervisning og vurdering. 
– Vi ser at kulturendring er et nøkkelbegrep på tvers av SFUene.

Å jobbe med kulturendring er noe Oddfrid Kårstad Førland og hennes kolleger har brukt mye tid på. Hun er koordinator for BioCEED, Senter for fremragende utdanning innen biologi ved Universitetet i Bergen.

Mer om BioCEED:  – Vi leker ikke butikk

Halvtotal av kvinne i svart genser. Utendørs i Bergen med Fløyen og bebyggelse i bakgrunnen.

Oddfrid T. Kårstad Førland, senterkoordinator BioCEED, Universitetet i Bergen. Foto: Jonathan Soulé, BioCEED, UiB

– Kulturendring har hatt mye å si. Det har vært en stor utvikling for oss å få SFU-status. Vi søkte i 2013, da kom vi ut av en periode der det meste hadde dreid seg om forskning. Men så sa ledelsen at nå skal vi ha en SFU og plasserte det i strategiplanen. Da vi skulle søke brukte vi mye tid på diskutere, hva biolog er, når blir du en biolog, og hva er det som er kjernen for oss i biologien.

BioCEED visste de hadde en sterk teoretisk kunnskapsbase, men for at de skulle kunne utdanne kandidater som skulle gjøre en forskjell i samfunnet måtte studentene få praktisk erfaring.

– Studentene må ha ferdigheter som å gjennomføre et labarbeid, spleise gener og måle karbon. De må ha vitenskapelig metode i ryggraden for å kunne skape ny kunnskap.   Vi måtte få studentene ut av klasserommet og inn i relevant forskning. Og det gjorde vi.

Godt eksempel

Moberg mener BioCEED har synliggjort kulturendringen som kreves for at et miljø skal bli like gode på utdanning som de er på forskning.

– BioCEED er et godt eksempel på at det går an å få til. Senteret har også gjort et viktig arbeid ved å bruke den utdanningspolitiske posisjonen SFU-status gir til å fremme utviklingsarbeid og arbeid med utdanningskvalitet både lokalt ved UiB og nasjonalt. 

Les om BioCEED ved Universitetet i Bergen