Aktuelt
Aktuelt
26.04.2021

Vil du revidere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning?

Nasjonalt fagskoleråd søker kandidater til å revidere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Denne gangen gjelder det planer innen tekniske utdanninger (TIP), samt helseutdanninger innen psykiatri, rus og miljøarbeid.  

Arbeidet starter i september 2021 og avsluttes i juni 2022. Omfanget av arbeidet er beregnet til om lag 100 timer per person per plan, og innebærer skrivearbeid mellom møtene.

Revidering av planene blir organisert i arbeidsgrupper à tre fagpersoner, og vi ønsker å ha med én representant fra arbeidslivet i hver gruppe.  

Arbeidet godtgjøres etter gjeldende satser i Statens Personalhåndbok pkt.10.14.2.  

Nominer kandidater 

Er du en aktuell kandidat? Eller vet du om aktuelle kandidater? 

Finn mer informasjon her – og send din nominasjon til: fagskoleradet@diku.no.

Nominasjonen må inneholde:  

 • Navn og kontaktinformasjon på kandidaten 
 • Kort beskrivelse av kandidatens utdanning og faglig bakgrunn 
 • Relevant arbeidserfaring 

Nominasjonen merkes med “Nasjonale planer 2021 + Navn på studieretning”. Personer som blir nominert, må være forespurt og ha sagt seg villig til å delta i arbeidet.  

Frist for nominasjon: 1. juni 2021.

Hvilke planer skal revideres?

Dette er planene som skal revideres i denne runden:

Helseutdanninger innen psykiatri, rus og miljøarbeid:

 • FHH14: Psykisk helse og rus 
 • FHH11: Miljøarbeid funksjonsnedsettelser 
 • FHH09: Tverrfaglig miljøarbeid 
 • FHH08: Miljøarbeid innen rus 
 • FHH01: Psykisk helsearbeid 

Tekniske utdanninger – TIP: 

 • FTT01: Bilteknikk 
 • FTT02: Kulde- og varmepumpeteknikk 
 • FTT03: Logistikk og transport 
 • FTT04: Maskinteknikk 
 • FTT05: Maskinteknikk drift 
 • FTT06: Mekatronikk 
 • FTT07: Møbler og innredning 
 • FTT08: Sveiseteknikk 

Har du spørsmål?  

Ta kontakt med Kjerstin Bruvold Klokkeide, kjerstin.klokkeide@diku.no, tlf. 958 00 764

Les mer om arbeidet her.