Arrangementer

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Voksnes læring
Fag- og yrkesopplæring
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Erasmuspluss
Digitalisering
Se tidligere arrangementer
Søk etter arrangement
Informasjonsmøte/ nettverksbygging
10. des. 2019 - 11. des. 2019
Seminar
8. jan. 2020
11:00
- 10. jan. 2020
15:00
Studietur
15. jan. 2020 - 17. jan. 2020
TCA
14. jan. 2020
14:00
- 17. jan. 2020
13:30
Søkerseminar
6. feb. 2020
09:30
- 6. feb. 2020
15:00
Seminar
5. feb. 2020
10:00
- 7. feb. 2020
16:00
Påmeldingsfrist: Søknadsfrist er 10. desember 2019
Seminar
13. feb. 2020 - 15. feb. 2020
Påmeldingsfrist: 1. mar. 2020
Seminar
16. mar. 2020
12:00
- 16. mar. 2020
18:00
Påmeldingsfrist: 1. mar. 2020
Konferanse
17. mar. 2020
10:00
- 18. mar. 2020
16:00
Påmeldingsfrist: Søknadsfrist: 10. desember 2019
Seminar
18. mar. 2020 - 20. mar. 2020
Påmeldingsfrist: Ingen påmeldingsfrist
Konferanse
24. mar. 2020 - 25. mar. 2020
Seminar
11. mai 2020
10:00
- 13. mai 2020
16:00
Påmeldingsfrist: 1. sep. 2020
Konferanse
13. okt. 2020
10:00
- 14. okt. 2020
16:00
Seminar
11. jan. 2021
11:00
- 13. jan. 2021
16:00
Vis mer