Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer norske institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte. Møtet vil finne sted i Oslo.

Fra 2019 er det opprettet en Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid, som overtar det faglige ansvaret for felles studietilbud som tidligere ble gitt av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskerskolen har et eget styre bestående av representanter fra norske institusjoner med doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid, og i tillegg er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i en overgangsfase representert med et styremedlem.

Møtet skal bidra til at Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid utvikles i dialog med fagmiljøet.

Hvem kan delta?

Representanter fra:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
  • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
  • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
  • Kunsthøgskolen i Oslo 
  • Norges musikkhøgskole 
  • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
  • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
  • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
  • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
  • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Påmeldingsfrist:
27. mai 2020
Tid:
Fra: 3. jun. 2020 11:00
Til: 3. jun. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no