Artistic Research Spring Forum 2020 (avlyst)

På grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset har vi dessverre kommet frem til at at vi må avlyse Artistic Research Spring Forum 2020. 

 

Last ned programmet her

Hvem kan delta?

Stipendiater, veiledere, faglig og administrativt ansatte ved utdanningsinstitusjonene. Deltakelse i fem Artisitc Research Forum er obligatorisk for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Alle som skal delta på forumet må registrere seg, også stipendiater som skal presentere prosjektet sitt. 

Hotell

Forumet arrangeres på Klækken Hotell ved Hønefoss. Overnatting har en kostnad på 1545 kr per natt inkludert lunsj og middag. Dagpakke inkludert lunsj koster 545 kr. Alle deltakere må bestille overnatting selv gjennom lenken under. 

Dersom du har spørsmål angående bookingen kan du kontakte salg@klaekken.no

Reise

Klækken Hotell ligger omtrent en times kjøretur fra Oslo og Gardermoen. Det går rutebuss fra Oslo og flybuss fra Gardermoen til Klækken. Det blir ikke satt opp felles transport til Klækken, men det vil bli felles busstransport fra hotellet til Gardermoen etter forumet er avsluttet.

Presentasjonene

Konferansene er en viktig arena for konstruktiv kritisk dialog med et tverrkunstnerisk nasjonalt og internasjonalt fagmiljø, og gir mulighet for deling av stipendiatprosjektet

  1. i en tidlig fase, slik at fagmiljøet kan inviteres med som en ressurs i refleksjonen rundt kritiske svakheter og planlagte valg for kontekstualisering og utforskning
  2. i en midtfase, slik at fagmiljøet kan inviteres med som en ressurs i refleksjonen rundt viktige vendepunkt, etiske utfordringer og avgrensninger
  3. nær sluttfasen, slik at fagmiljøet kan inviteres med som en ressurs i refleksjonen rundt kunstneriske valg, visnings- og dokumentasjonsformer

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. mar. 2020 18:00
Til: 18. mar. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no