Artistic Research Spring Forum 2021

Artistic Research Spring Forum 2021 arrangeres 15.-17. mars. På forumet presenterer, og diskuterer, stipendiatene sine prosjekter i en tverrfaglig kontekst.

 

Konferansene er en viktig arena for konstruktiv kritisk dialog med et tverrkunstnerisk nasjonalt og internasjonalt fagmiljø, og gir mulighet for deling av stipendiatprosjektet

  1. i en tidlig fase, slik at fagmiljøet kan inviteres med som en ressurs i refleksjonen rundt kritiske svakheter og planlagte valg for kontekstualisering og utforskning
  2. i en midtfase, slik at fagmiljøet kan inviteres med som en ressurs i refleksjonen rundt viktige vendepunkt, etiske utfordringer og avgrensninger
  3. nær sluttfasen, slik at fagmiljøet kan inviteres med som en ressurs i refleksjonen rundt kunstneriske valg, visnings- og dokumentasjonsformer

Hvem kan delta?

Stipendiater, veiledere, faglig og administrativt ansatte på utdanningsinstitusjonene. Deltakelse i fem Artisitc Research Forum er obligatorisk for stipendiater som deltar i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

Påmeldingsfrist:
28. feb. 2021
Tid:
Fra: 15. mar. 2021 10:00
Til: 17. mar. 2021 16:00
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no