Building up the capacity – family and school together for well-being

Er du opptatt av temaet samarbeid barnehage/hjem eller skole/hjem? Jobber du i skole (barne-, ungdoms- eller videregående) eller barnehage? Jobber du i kommune eller fylkeskommuneadministrasjon? Utdanner du fremtidige førskolelærere og lærere? Har du ansvar for tema hos en skoleeier? Har du lyst til å samarbeide med andre institusjoner i Europa dersom muligheten byr seg?

19. - 20. april 2020 kan du delta på en europeisk konferanse (webinar) om dette temaet. Tittelen for konferansen er "Building up the capacity – family and school together for well-being". Konferansen vil foregå på engelsk.

Konferansen ønsker å sette dette temaet i fokus. Samtidig legges det til rette for at deltakere kan starte Erasmus+-samarbeid. Erfaring her er ikke påkrevd.

Diku vil velge fire norske deltakere som kan delta i konferansen. Norske deltakere deltar digitalt. 

Deltakere som Diku velger får dekket kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 19. februar 2021 kl. 12.

Se video om konferansen: 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 19. apr. 2021
Til: 20. apr. 2021
Spørsmål?
Send en e-post til
gaelle.bozec@diku.no