Contact seminar for Nordplus Nordic Languages

Nordplus arrangerer eit kontaktseminar for alle som arbeider innan nordiske språk og minoritetsspråk i den nordiske regionen. Arrangementet finn stad i Hveragerði, Island, 18.-20. september 2023.  

Målgrupper

Tilsette ved institusjonar og organisasjonar innan nordiske språk i dei nordiske og baltiske landa, og innan minoritetsspråk i den nordiske regionen. Dette kan vera lærarar og andre tilsette, rektorar og leiing i barnehagar, grunnskule, ungdoms- og vidaregåande skule, institusjonar for vaksnes læring, universitet og forskingsinstitutt, organisasjonar og samband, NGO-ar og andre uformelle læringsarenaer, nettverk og private selskap.

Meir informasjon om seminaret

Meir informasjon om seminaret og lenkje til påmelding finn du på Nordplus sine heimesider

Påmeldingsfrist: 30. april 2023

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
30. apr. 2023
Tid:
Fra: 18. sep. 2023
Til: 20. sep. 2023
Spørsmål?
Send en e-post til
nordplus@hkdir.no