Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer norske institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid skal ved å tilby fellesfaglig opplæring styrke kandidatenes eget doktorgradsarbeid, samt bidra til videreutvikling av «den norske modellen» for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktiviteten, og kjennetegnes av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid. Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde.

Agenda   

Formålet med møtet er å tilrettelegge for dialog mellom forskerskolens styre og institusjonsrepresentantene om opplæringstilbud, veilederkompetanse, gjennomstrømning og gjennomføring, antall utlyste stipendiatstillinger for kull med oppstart i 2020, aktuelle nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter, utfordringer og muligheter.

Hvor og når?

Møtet blir gjennomført digitalt via Zoom onsdag 3. juni kl. 11:00-13:30. Det  vil bli to økter, med pause fra 12:00 til 12:30. Møtelink sendes ut via e-post til alle påmeldte deltakere.

Program

11:00-12:00
 • Presentasjon av styret
 • Kort om forskerskolen og kursplan
 • Koronapandemiens konsekvenser for undervisningstilbudet
 • Tilbakemeldinger, spørsmål og diskusjon

12:00-12:30 Pause

12:30-13:30 Drøfting av følgende spørsmål:

 • Hvordan arbeider institusjonene med å styrke veilederkompetansen?
 • Hvilke ønsker og forventninger har institusjonene til forskerskolen?
 • Hvilke behov er det for tydeligere og felles etiske retningslinjer innen KU, og hvilken rolle kan forskerskolen spille?
 • Hva er status for opptak av nye stipendiater?
 • Hvordan påvirker den pågående pandemien progresjon og gjennomføringsevne?
 • Hvordan forholder institusjonene seg til tildeling av ph.d.-tittel til tidligere uteksaminerte stipendiater?

 

Hvem kan delta?

Representanter fra

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
 • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
 • Kunsthøgskolen i Oslo 
 • Norges musikkhøgskole 
 • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
 • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
 • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
 • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 3. jun. 2020 11:00
Til: 3. jun. 2020 13:30
Sted:
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no