Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer norske institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Fra 2019 er det opprettet en Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid, som overtar det faglige ansvaret for felles studietilbud som tidligere ble gitt av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forskerskolen har et eget styre bestående av representanter fra norske institusjoner med doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid, og i tillegg er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i en overgangsfase representert med et styremedlem.

Styret for den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid 2019-2022:

 • Trond Lossius, Kunsthøgskolen i Oslo (leder) 
 • Anne‐Helen Mydland, Universitetet i Bergen (nestleder) 
 • Ellen Ugelvik, Norges musikkhøgskole  
 • Tone Åse, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Geir Davidsen, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 
 • Erik Friis Reitan, stipendiatrepresentant 

Møtet skal bidra til at Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid utvikles i dialog med fagmiljøet.

Overordnede tema for dialogmøtet

 • Orientering om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Informasjon om revisjonsprosess for forskerskolens undervisningstilbud
 • Orientering om utfasing av stipendprogrammet, med siste opptaksrunde i 2020 
 • Gjennomstrømning og gjennomføring, status og tiltak
 • Informasjon fra institusjonene: 
  • Antall utlyste stipendiatstillinger for kull med oppstart i 2019
  • Aktuelle nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter
 • Spørsmålsrunde og samtale mellom styret og institusjonsrepresentantene

Hvem kan delta? 

Representanter fra:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
 • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
 • Kunsthøgskolen i Oslo 
 • Norges musikkhøgskole 
 • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
 • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
 • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
 • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 3. jun. 2019 11:00
Til: 3. jun. 2019 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
geir.strom@diku.no