Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer norske institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid skal ved å tilby fellesfaglig opplæring styrke kandidatenes eget doktorgradsarbeid, samt bidra til videreutvikling av «den norske modellen» for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktiviteten, og kjennetegnes av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid. Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde.

Agenda   

Møtet organiseres i tillegg til det ordinære dialogmøtet, som finner sted i juni hvert år. Formålet med møtet er å tilrettelegge for dialog mellom forskerskolens styre og institusjonsrepresentantene om hvordan opplæringstilbudet best mulig kan tilpasses den ekstraordinære situasjonen knyttet til COVID-19. Forskerskolestyret informerer om tilpasninger som er gjort i 2020 og erfaringer så langt, samt planer for 2021.

Presentasjon og oppsummering

Presentasjonen fra møtet inkludert oppsummering kan lastes ned her.

 Hvor og når?

Møtet blir gjennomført digitalt via Zoom mandag 7. desember kl. 14:00-15:00.

Hvem kan delta?

Representanter fra

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
  • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
  • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
  • Kunsthøgskolen i Oslo 
  • Norges musikkhøgskole 
  • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
  • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
  • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
  • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
  • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
6. des. 2020
Tid:
Fra: 7. des. 2020 14:00
Til: 7. des. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no