Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer norske institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid skal ved å tilby fellesfaglig opplæring styrke kandidatenes eget doktorgradsarbeid, samt bidra til videreutvikling av «den norske modellen» for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktiviteten, og kjennetegnes av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid. Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde.

Agenda   

Møtet organiseres i tillegg til det ordinære dialogmøtet, som finner sted i juni hvert år. Formålet med møtet er å tilrettelegge for dialog mellom forskerskolens styre og institusjonsrepresentantene om hvordan opplæringstilbudet best mulig kan tilpasses den ekstraordinære situasjonen knyttet til COVID-19. Forskerskolestyret informerer om tilpasninger som er gjort i 2020 og erfaringer så langt, samt planer for 2021.

Hvor og når?

Møtet blir gjennomført digitalt via Zoom mandag 7. desember kl. 14:00-15:00. Møtelink sendes på e-post til alle påmeldte deltakere.

Hvem kan delta?

Representanter fra

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
  • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
  • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
  • Kunsthøgskolen i Oslo 
  • Norges musikkhøgskole 
  • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
  • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
  • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
  • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
  • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 7. des. 2020 14:00
Til: 7. des. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@diku.no