Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer norske institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid skal ved å tilby fellesfaglig opplæring styrke kandidatenes eget doktorgradsarbeid, samt bidra til videreutvikling av «den norske modellen» for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktiviteten, og kjennetegnes av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid.

Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde.

Hvor og når?

Møtet blir gjennomført digitalt onsdag 1. juni 2022 kl. 12:30-15:30.

Hvem kan delta?

Representanter fra

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
 • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst 
 • Kunsthøgskolen i Oslo 
 • Norges musikkhøgskole 
 • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
 • OsloMet
 • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
 • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
 • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Hovedmålgruppen for dette møtet er faglig ansatte med ansvarsområder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, men administrativt ansatte kan også delta.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 1. jun. 2022 12:30
Til: 1. jun. 2022 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no