Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid skal ved å tilby fellesfaglig opplæring styrke kandidatenes eget doktorgradsarbeid, samt bidra til videreutvikling av «den norske modellen» for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktiviteten, og kjennetegnes av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid.

Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde.

Agenda

Agenda for møtet kommer.

Hvem kan delta?

Representanter fra

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
 • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen 
 • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
 • Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag og Avdeling for kulturfag
 • Kunsthøgskolen i Oslo 
 • Norges musikkhøgskole 
 • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
 • OsloMet
 • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag  
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design 
 • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag 
 • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Hovedmålgruppen for dette møtet er faglig ansatte med ansvarsområder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, men administrativt ansatte kan også delta.

Praktisk informasjon

Det blir ikke gjort opptak. Referat fra møtet deles med institusjonene/deltakerne i etterkant.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 1. jun. 2023 12:30
Til: 1. jun. 2023 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Sted: Zoom