Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning

Digitaliseringskonferansen 4. og 5. juni 2019 i Trondheim skal synliggjøre og forankre digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for høyere utdanning og forskning.

Last ned programmet her

Digitaliseringskonferansen arrangeres av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, i samarbeid med Diku, NSD – Norsk senter for forskningsdata og Uninett AS.

Digitaliseringskonferansen skal være en arena for å diskutere og konkretisere hvordan strategi og handlingsplan for digitalisering av forskning og høyere utdanning kan settes ut i livet. Ledere og andre interessenter innenfor høyere utdanning og forskning kan dele erfaringer, lære og bli inspirert innenfor digitalisering. Konferansen skal bidra til å sette digitalisering på dagsorden, samt bidra til å mobilisere institusjonene og ansatte til gjennomføring av tiltak og prosjekter.

Påmelding til rabattert pris innen 1. april. Trykk her for påmelding

Sted: Trondheim, Norge

Målgruppe: Ledere og andre interessenter innenfor høyere utdanning og forskning

Program og informasjon ligger på Units hjemmeside

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 4. jun. 2019 10:00
Til: 5. jun. 2019 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
lars.fuglevaag@unit.no