Diku-konferansen 2020 for høyere utdanning

Kvalitetsutvikling i høyere utdanning er den overordnede tematikken for Dikus nye konferanse, som finner sted i Kristiansand 24. og 25. mars 2020.

Last ned programmet her

Ta sats for bedre utdanning!

Norsk høyere utdanning står overfor store endringer. Hvilke krav stiller dette til ledelsen og fagmiljøene ved institusjonene? Hvordan må sektoren utvikle seg for å kunne tilby en mest mulig relevant utdanning i fremtiden? 

Hvilken rolle spiller Dikus tilskuddsordninger i arbeidet med kvalitetsutvikling, og hvordan kan internasjonalt samarbeid gi bedre utdanning?

Velkommen til den aller første Diku-konferansen. Her legger vi opp til en helhetlig tilnærming til kvalitetsutvikling i høyere utdanning, i lys av Dikus mandat som nytt direktorat.

Vi ønsker å skape en møteplass der aktører på flere nivåer kan utveksle erfaringer og perspektiver og inspirere hverandre til det videre arbeidet med å gjøre norsk høyere utdanning enda bedre. 

Hvem er konferansen for?

  • ledere ved universiteter og høgskoler
  • administrativt og faglig ansatte som jobber med kvalitetsutvikling
  • personer i arbeids- og organisasjonsliv som er opptatt av kvalitet i høyere utdanning
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 24. mar. 2020
Til: 25. mar. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
post@diku.no
Praktisk informasjon:

Mottakelse på Kilden kulturhus
mandag 23. mars kl. 19.30

Middag på Caledonien Hotel
tirsdag 24. mars kl. 19.30

Følg med på denne siden for informasjon om påmelding.