Diku-konferansen for høyere utdanning

Kvalitetsutvikling i høyere utdanning er den overordnede tematikken for Dikus nye konferanse, som finner sted i Kristiansand 24. og 25. mars 2020.

Program

Ta sats for bedre utdanning!

Norsk høyere utdanning står overfor store endringer. Hvilke krav stiller dette til ledelsen og fagmiljøene ved institusjonene? Hvordan må sektoren utvikle seg for å kunne tilby en mest mulig relevant utdanning i fremtiden? 

Hvilken rolle spiller Dikus tilskuddsordninger i arbeidet med kvalitetsutvikling, og hvordan kan internasjonalt samarbeid gi bedre utdanning?

Velkommen til den aller første Diku-konferansen. Her legger vi opp til en helhetlig tilnærming til kvalitetsutvikling i høyere utdanning, i lys av Dikus mandat som nytt direktorat.

Vi ønsker å skape en møteplass der aktører på flere nivåer kan utveksle erfaringer og perspektiver og inspirere hverandre til det videre arbeidet med å gjøre norsk høyere utdanning enda bedre. 

Hvem er konferansen for?

  • ledere ved universiteter og høgskoler
  • administrativt og faglig ansatte som jobber med kvalitetsutvikling
  • personer i arbeids- og organisasjonsliv som er opptatt av kvalitet i høyere utdanning

Programoversikt

Mandag 23. marsTirsdag 24. marsOnsdag 25. mars
 09.30–14.30
Plenum
09.00–12.15
Parallellsesjon 2 + 3
 15.00–16.30
Parallellsesjon 1
12.30–13.30
Avsluttende plenum
19.30
Mottakelse
19.30
Konferansemiddag
 

Se fullstendig program nedenfor.

Påmeldingsfrist:
Konferansen er fulltegnet
Tid:
Fra: 24. mar. 2020
Til: 25. mar. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
post@diku.no
Praktisk informasjon:

Du må selv bestille hotell.
Bruk bookingkodene nedenfor.

Comfort Hotel Kristiansand
Kode: 1068GR006451
Bestilling sendes co.kristiansand@choice.no

Clarion Hotel Ernst
Kode: 1039GR010729  
Bestilling sendes resepsjon.ernst@choice.no

Radisson Blu Caledonien
avd. Kongen

Kode: UIAMARS
Bestilling sendes
guest.kristiansand@radissonblu.com

(Kode for foredragsholdere: UIAMARSFOREDRAG)

Radisson Blu Caledonien
avd.Dronningen

Kode: UIAMARS
Bestilling sendes 
guest@dronningenhotel.no

Vi anbefaler å bestille hotell i god tid. Rommene holdes av frem til 23. februar.

Konferanseavgift: 3000 kr.