Dikus seminar om digitale læringsformer. Digital tilstand 2020

Et seminar som skal gi oss status for hva som er den nye normalen etter den pågående hurtigdigitaliseringen av undervisning og vurdering covid-19 har bidratt til. 

Gjennom Diku-støttede prosjekter ønsker vi å se på

  • Studentaktiv læring i digital undervisning
  • Digital studentoppfølging (praksis, vurdering av praksis og veiledning)
  • Digital vurdering

Målgruppen for seminaret er undervisere og støttemiljø.

Seminaret arrangeres digitalt. Programmet vil bli oppdatert fortløpende. 

 

Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 28. okt. 2020 12:00
Til: 29. okt. 2020 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
karin.brennholm@diku.no
Praktisk informasjon:

Det er ingen deltakeravgift til konferansen.