Dikus seminar om digitale læringsformer. Hva er den nye normalen?

Den siste tidas hurtigdigitalisering på grunn av covid-19 har gitt nye erfaringer og praksiser som både utfordrer og tilfører undervisning og vurdering nye dimensjoner.

I dette seminaret ønsker vi å gi prosjekteksempler på digitalisering for læring, ikke bare for levering av undervisning og vurdering. Disse eksemplene tilfører sektoren kunnskap som kan stå seg lenger enn koronasituasjonen, og peker mot tida etter covid-19. Hva kan vi lære av disse eksemplene, går vi mot en ny normal innafor pedagogisk digitalisering?

Onsdag 28. oktober

Med forbehold om endringer i programmet

12.00–12.35

Velkommen ved statssekretær Aase Marthe Horrigmo, Kunnskapsdepartementet 

Några tidiga slutsatser som dragits från snabbomställningen av högre utbildning i Sverige.
Kjell Nyman, Utbildnings- och forskningspolitisk konsult

12.35–13.10

Lydrik(k) og digital produksjon av lyrikk og musikk.

Vinner av Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2020

Utdannings- og forskningsprosjektet Lydrik(k) har en tverrfaglig innstilling som i stor grad aktualiserer og aktiverer digital kunnskap, kompetanse og undervisning. I prosjektgjennomføringa i 2020 blei disse komponentene særlig dominerende i og med vårens nedstenging av universiteter og skoler. Den digitale utgaven av Lydrik(k) blei et spennende prosjekt der motstand, improvisasjon og eksperimentering måtte til, både for studentene og for lærerutdannerne som er involvert. Vi vil presentere og diskutere sentrale perspektiver i Lydrik(k)-prosjektet, læringsutbytter ved den studentaktive arbeidsformen og hvordan den fulldigitale gjennomføringa i 2020 kan belyse det overordna temaet for konferansen.

Sindre Dagsland, Ola Harstad og Even Igland Disen, NTNU

13.10–13.20

Pause

 

13.20–13.50

Digital learning and assessment in the new normal: Two innovative cases during Corona from UiB

 

 

Simon Gilbertson – Førsteamanuensis i musikkterapi
Katja Enberg – Førsteamanuensis i fiskeribiologi
Robert Gray – Førsteamanuensis i pedagogikk
Magnus Svendsen Nerheim – Rådgiver UiB Læringslab – Læringsteknologi

13.50–14.25

Er bruk av veiledningsteknologi "den nye normalen"?

Petter Mathisen, UiA og Sara Karlsson, MOSO

14.25–14.35

Pause

 

14.35–15.00

Virtuelle refleksjonsgrupper

Hvordan kan vi legge til rette for læring i virtuelle møter? Gjennom et strukturert læringsdesign har vi jobbet med å kvalitetssikre studenters læringsprosess som en del av deres praksisstudier i sykepleie. Målet har vært å legge til rette for en studentdrevet faglig diskusjon, der alle studentene har et ansvar om å delta aktivt og gi hverandre formative tilbakemeldinger på studentenes egne utvalgte case fra praksis.

Ørjan Flygt Landfald og Sara Clarke, Lovisenberg Diakonale høgskole

15.00–15.30Læringsprosesser + kunstig intelligens = santMorten Goodwin, Ph.D., UiA

 

Torsdag 29. oktober

12.00–12.40

Digital relasjonsbygging. Hvordan aktivisere og engasjere deltagere digitalt?

Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen, NTNU

12.40–13.20

Hvordan skal vi øke kvaliteten av digital undervisning? Pedagogikk, politikk og delingskultur.

Deling av læringsressurser gjennom DLR

Malcolm Langford, CELL UiO

Christine Johnsen og Vegard Moen, Unit

13.20–13.30

Pause

 

 

13.3014.30

Kvalitetstid: Bedre læring med spillteknologi og leseverksted

Knut Erik Bonnier, UiA

Astrid Margrethe Sølvberg og Marit Rismark, NTNU

14.30–14.40

Pause

 

14.40–15.10

Digital undervisning i den nye normalen. Hvilken rolle kommer digital undervisning til å ha i den nye normalen etter covid-19? Erfaringer og perspektiver fra et førstesemesterkurs ved UiT.

Maarten Beerepoot, førstelektor i kjemi og førsteamanuensis i universitetspedagogikk,UiT

15.10–15.30

Avslutning

 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 28. okt. 2020 12:00
Til: 29. okt. 2020 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
jorund.jorgensen@diku.no
Praktisk informasjon:

Seminaret foregår digitalt i zoom. Målgruppen for seminaret er undervisere, utdanningsledelse og støttemiljø. Det er ingen deltakeravgift til konferansen.