Erasmus+ 2019 KA1 og KA2- Tematisk seminar om kommunikasjon og spredning av resultater

Har du erfaring med prosjektledelse av Erasmus+-prosjekter (KA1 eller KA2), og ønsker lære mer om hvordan du kan kommunisere i og dele effekten av prosjektene?

29. april - 2. mai 2019 kan du delta på et tematisk seminar i Brussel i Belgia, og dele erfaringer om eller få mer informasjon om verktøy du kan bruke for å kommunisere underveis i prosjektene og dele resultatene av prosjektene dine. Tittelen for seminaret er "Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects".

Seminaret er for alle innen grunnopplæringen, videregående skole, fag- og yrkesopplæring, høyere utdanning og voksnes læring, som har ansvar for å koordinere Erasmus+-prosjekter.  

Klikk her for mer info om seminaret i Belgia (PDF)

Tittel: "Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects"

Dato: 6.-7. mai 2019

Sted: Brussel, Belgia

Målgruppe: Alle innen grunnopplæringen, videregående skole, fag- og yrkesopplæring, høyere utdanning og voksnes læring, som har ansvar for å koordinere Erasmus+-prosjekter.

Diku vil sende inntil to personer (maks én deltaker fra hver institusjon) til Irland. 

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 1. april kl. 12.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. mai 2019 12:00
Til: 7. mai 2019 18:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no