Erasmus+ 2019 - Studiebesøk for bibliotekansatte

Jobber du med voksnes læring på et offentlig bibliotek? Ønsker du å etablere nettverk og dele erfaringer med andre i Europa om hvordan offentlige bibliotek kan brukes i arbeidet med læring og inkludering?

6.- 8. mai 2019 kan du delta på studiebesøk i Bergen, og møte andre med samme mål.

Tittelen for seminaret er "Public libraries and their roles and work with inclusion and learning".

Klikk her for mer info om studiebesøket i Bergen (Word-dokument)

Tittel: "Public libraries and their roles and work in inclusion and learning"

Dato: 6.-8. mai 2019

Sted: Bergen, Norge

Arbeidsspråk: Engelsk

Målgruppe: Ansatte på offentlige bibliotek som jobber med tematikken.

Diku vil sende inntil åtte norske deltakere til Bergen. Totalt vil det være 25 deltakere fra 18 forskjellige land.

Deltakerne som Diku velger, får dekket kostnader til reise, tre netter på hotell, alle måltider, deltakelse på kulturelle arrangementer og kursavgift. Deltakeren må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 13. mars kl. 12.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. mai 2019 09:00
Til: 8. mai 2019 13:15
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no