Erasmus+ Conference: Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality

Erasmus+ ønsker å gi alle elever, uansett utfordringer, en reel mulighet til å delta i en eller annen form for utveksling. Hva er egentlig mulighetene? Hvordan har andre klart å gjøre det og hvordan kan du sørge for at elevene du jobber med får like sjanser til å delta?

 

Last ned programmet her

11. - 12. mai 2021 kan du delta på en internasjonal konferanse sammen med deltakere fra hele Europa. Konferansen ønsker å vise eksempler på vellykkede prosjekter, men også invitere til refleksjon rundt temaet. Eksperter vil oppdatere dine kunnskaper om temaet.
Konferansen vil legge det til rette for at deltakere kan starte Erasmus+-samarbeid.
Diku er medarrangør av konferansen og vi ønsker gjerne at du skal være med.

Konferansen passer best for de som jobber i skolene (grunn- og videregående opplæring), som er Eramsus+-prosjektkoordinatorer (enkelte prosjekter, konsortium-koordinatorer, osv.) og andre. Konferansen retter seg ikke mot Fag- og yrkesopplæring denne gangen.
Deltakere som Diku velger må forplikte seg til å delta på hele konferansen.
Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 15. april 2021 kl. 12.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 11. mai 2021
Til: 12. mai 2021
Spørsmål?
Send en e-post til
gaelle.bozec@diku.no