Erasmus+ KA3 Nordic networking and information seminar

Europakommisjonen har to pågående utlysninger innen det som kalles KA3 – policy, en på sosial inkludering, og en på Fremragende fag- og yrkesopplæring, begge med søknadsfrist i februar 2020.

I den forbindelse organiserer Diku – i samarbeid med vårt svenske søsterkontor UHR, et seminar for nordiske aktører som kan være aktuelle søkere til disse utlysningene. Formålet er tosidig : mer informasjon om tiltaket/utlysningene, og nettverksbygging med potensielle partnere fra andre nordiske land. Fokus vil være VET og Voksnes læring.

Seminaret finner sted i Brussel, 10-11 Desember, Hotell Leopold (Nær Place du Luxembourg).

Diku kan dekke reisekostnader for inntil 10 norske deltakere.

Meld interesse til ragnhild.berg@diku.no.

Påmeldingsfrist:
03.12.2019
Tid:
Fra: 10. des. 2019
Til: 11. des. 2019
Spørsmål?
Send en e-post til
ragnhild.berg@diku.no