Erasmus+ konferanse: "Towards high quality in KA1 mobility projects for school education staff - a dialogue between Course Providers, Authorities and National Agencies"

15. - 16. juni 2020 kan du som konsortium-koordinator delta på en konferanse i Cologne, Tyskland. Konferansen fokuserer på ansattmobilitet i den nye programperioden.

I det kommende Erasmus programmet vil Key Action 1 utgjøre en stor del av de finansierte tiltakene i skolesektoren. Innføring av akkreditering av skoler i tillegg til elevmobilitet vil åpne for nye muligheter.

Deltagerne vil få mulighet til å lære mer om status for implementering av det nye programmet, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Man vil også få treffe kurstilbydere som er opptatt av å tilby kvalitetskurs.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Av de som melder sin interesse vil Diku sende tre deltakere til seminaret. Deltakerne som velges ut, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Arbeidsgiveren din dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

De som ønsker å delta må fylle ut en interessemelding innen 25. april 2020, kl 12.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 15. jun. 2020 09:30
Til: 16. jun. 2020 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
gaelle.bozec@diku.no