Erasmus+ kontaktseminar – Bærekraftige prosjekter og institusjoner (fag- og yrkesopplæring)

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Tyskland arrangerer kontaktseminaret "Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions".

I juni 2023 kan du delta på kontaktseminar om bærekraftige prosjekter og institusjoner i fag- og yrkesopplæringen. 

Seminaret gir deltakerne mulighet til å lære av hverandre, og legger til rette for nettverksbygging innen Erasmus+ (partnerskap (KA2)).


Kontaktseminaret er for representanter fra relevante institusjoner som er aktive i fag- og yrkesopplæringssektoren. Alle deltakere bør være interesserte i og ha myndighet og mulighet til å starte et Erasmus+-prosjekt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Nykommere innen Erasmus+ oppfordres til å melde inn sin interesse og vil bli prioritert. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Fyll ut interessemelding som du finner på denne siden.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. jun. 2023 09:00
Til: 16. jun. 2023 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet. Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.