Erasmus+ - Kontaktseminar "Europe on the move" innen fag- og yrkesopplæring

Jobber du innen fag- og yrkesopplæring? Ønsker du å sende elever/lærlinger og ansatte på et læringsopphold i utlandet?27.-29. mai 2019 kan du delta på et Erasmus+-kontaktseminar i Tyskland, og møte andre som ønsker å inngå samarbeid om mobilitetsprosjekter (KA102 og KA116).

Klikk her for mer info om kontaktseminaret i Berlin, Tyskland (PDF)

Tittel: "Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET. A contact making seminar to foster mobility projects in VET."

Målgruppe: Utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og bedrifter, samt skoleeiere (fylkeskommuner) som driver eller er tilknyttet fag- og yrkesopplæring, og som er gyldige søkere til mobilitetsprosjekter (KA102 og KA116).

Diku vil sende inntil tre norske deltakere til Tyskland. 

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 10. april kl. 12.

Les også om kontaktseminar i Norge - Give VET mobility a fresh boost

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 27. mai 2019 14:00
Til: 29. mai 2019 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no