Erasmus+ kontaktseminar for akkrediterte organisasjoner (fag- og yrkesopplæring + voksnes læring)

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Sverige arrangerer "Creating contacts for accredited organisations 3.0".
Akkrediterte organisasjoner samles i et kontaktseminar. Vil du være med?

I april 2023 kan du delta i et kontaktseminar som er laget for og med representanter av akkrediterte organisasjoner innen fag- og yrkesopplæringssektor og voksnes læring.

I tillegg til å fasilitere kontakt mellom organisasjoner vil tema som budsjettbruk og muligheter blir diskutert. Sammen skal dere diskutere løsninger til utfordringer.  Arrangementet krever aktiv deltakelse fra de utvalgte deltakere. 

Seminaret vil foregå på engelsk i Helsingborg. Det kommer deltakere fra hele Europa. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra akkreditering) som kan delta. Fortrinn gis til institusjoner som ikke har deltatt i TCA før.

Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta aktivt på hele seminaret.

Meld din interesse her. Da får vi en kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta. Husk å finne frem akkrediteringsnummeret til institusjonen din for du vil trenge det!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 25. apr. 2023 17:00
Til: 28. apr. 2023 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.