Erasmus+ kontaktseminar for barnehager: Quality in Early Childhood Education and Care

Møt kolleger fra Europa i Stockholm 9.-10. desember, og diskuter ideer og temaer som kan styrke kvaliteten på opplæringstilbud i barnehager! Erasmus+ kan gi økonomisk støtte til samarbeid med andre europeiske land (strategiske partnerskap).

Diku ønsker å sende to representanter fra barnehager/ barnehageiere til Stockholm 9.-10. (evt. 11. for ett in-situ-besøk) desember 2019. Tittelen på seminaret er "Quality in Early Childhood Education and Care", og seminaret vil holdes på engelsk.

Seminaret ønsker å sette temaet i fokus, samtidig som det legges til rette for at deltakere kan starte Erasmus+-samarbeid. Deltakere vil få hjelp til å definere et prosjekt, finne partner(e) og hjelp til å skrive søknad. Erfaring fra slike prosjekter er ikke påkrevd. 

Diku ønsker opptil to deltakere (fra to ulike institusjoner) fra Norge.

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 28. oktober kl. 12.

Mer info om seminaret

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. des. 2019 09:00
Til: 10. des. 2019 16:30
Spørsmål?
Send en e-post til
gaelle.bozec@diku.no